Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / EUROJUST odzsykał podatek VAT

EUROJUST odzsykał podatek VAT

Organa ścigania i prokuratury z Polski, Niemiec i Holandii, wspólnie z partnerami w Europie, przeprowadziły skoordynowaną akcję przeciwko sieci przestępczej, odpowiedzialnej za wyłudzenie ponad 320 milionów Euro tytułem zwrotu nienależnego podatku VAT, wykorzystując w tym celu skomplikowane mechanizmy ?karuzeli podatkowych?. Skoordynowanaakcja była zainicjowana przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie i Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie, Urząd Prokuratorski w Augsburgu i Bawarską Policję Kryminalną (BLKA) z Niemiec, Urząd Prokuratora ds. Poważnych Oszustw i Przestępstw Przeciwko Środowisku w Zwolle i Informacyjno-Śledczą Służbę Podatkową (FIOD) z Almello w Holandii. Śledztwo wspomagali eksperci z Europolu i Eurojust.
Łącznie przeprowadzono ponad 49 przeszukań i 27 przesłuchań świadków i podejrzanych w Belgii, Czechach, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Irlandii, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Wspólna akcja o kryptonimie ?Vertigo 3? jest częścią olbrzymiego śledztwa przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym wyłudzającym podatek VAT.
Międzynarodowy Wspólny Zespół Śledczy, powołany przez Niemcy, Holandię, Czechy i Polskę pracuje nad tą sprawą, przy znaczącym wsparciu finansowym i koordynacyjnym Eurojust od lipca 2013 r. Opierając się na sukcesach poprzednich operacji w maju i lipcu br. oraz szeregu bilateralnych i multilateralnych spotkań odbytych w Eurojust, obecna operacja skoncentrowała się na przeszukaniach i przesłuchaniach świadków i podejrzanych, pozwalając zaangażowanym zespołom na kapitalizację dotychczasowej żmudnej pracy.
Prokuratorzy i przedstawiciele organów ścigania z zaangażowanych państw, ściśle współpracowali z pozycji centrum koordynacyjnego, zorganizowanego w siedzibie Eurojust, natomiast Europol dostarczył ?mobilne biuro?, w celu zapewnienia przepływu informacji w czasie rzeczywistym oraz dokonywania bieżących sprawdzeń i analiz pozyskanych informacji. Ścisła współpraca wszystkich członków zespołów od samego początku śledztwa odgrywała znaczącą rolę we wspieraniu zespołów śledczych krajów członkowskich UE, pomagając stosownym władzom w identyfikacji kluczowych podejrzanych oraz przeprowadzeniu efektywnych operacji transgranicznych.
Rezultaty w liczbach: Kwota wyłudzeń (szacunkowa) ? 320 milionów Euro Liczba przeszukań- 49 Liczba przesłuchanych świadków i podejrzanych- 27.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Sprawki Miśki Adwokatki

1 czerwca rusza II edycja akcji edukacyjnej „Bajeczni Adwokaci”. Do przedszkoli i szkół ruszą adwokatki …