Strona główna / Aktualności / Europa chce powrotu konfiskat

Europa chce powrotu konfiskat

Ochrona danych, a także zamrożenie i konfiskata mienia pochodzącego z przestępstwa na terenie Unii Europejskiej ? to główne tematy, jakie poruszyli ministrowie sprawiedliwości UE w trakcie nieformalnej Rady, która odbyła się w stolicy Cypru ? Nikozji. Likwidacja konfiskaty mienia, jako kary niehumanitarnej była jednym z większych osiągnięć nowego kodeksu karnego. – Polska widzi konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań prawnych, które służą pozbawienia przestępców ich zaplecza ekonomicznego ? powiedział w trakcie spotkania wiceminister Michał Królikowski. ? Jeśli jednak chodzi o najdalej idący mechanizm konfiskaty bez uprzedniego wyroku skazującego, to jesteśmy w negocjacjach na początku, a nie na końcu drogi. Ostateczne poparcie Polski uzależnione będzie od kształtu, jaki przybierze ta instytucja ? dodał.
Konfiskata bez uprzedniego wyroku funkcjonuje w część państw Unii Europejskiej. Jednak często opiera się ona tam o odmienne rozwiązania prawne i aksjologiczne. – Podzielamy pogląd, że restrykcyjny instrument z samej swojej natury powinien być zaopatrzony w odpowiednie gwarancje proceduralne. Nie możemy jednak przeceniać ich wartości. Należy mieć na uwadze, że gwarancje proceduralne mają na celu uniknięcie nadużywania prawa. Nie są jednak wystarczającym środkiem wobec prawa nieproporcjonalnie restrykcyjnego ? powiedział przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości RP. ? Żadne gwarancje procesowe nie zastąpią odpowiedniego wyważenia surowości wprowadzanych środków prawa karnego. Musimy zatem myśleć o znalezieniu odpowiedniej równowagi już na etapie projektowania rozwiązań materialnych dotyczących konfiskaty ? dodał.
Projekt zakłada wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich następujących rodzajów przepadku:
– przepadku narzędzi i korzyści pochodzących z przestępstwa lub ich równowartości w związku ze skazaniem,
– rozszerzonego przepadku mienia należącego do osoby skazanej, orzekanego w postępowaniu karnym,
– konfiskaty narzędzi i korzyści pochodzących z przestępstwa bez uprzedniego wyroku skazującego w przypadku niemożności kontynuowania postępowania karnego,
– konfiskaty mienia przekazanego przez sprawcę osobom trzecim.
Art. 5 projektu dyrektywy (którego dotyczyła dyskusja na posiedzeniu Rady nieformalnej) przewiduje konfiskatę bez uprzedniego wyroku skazującego.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …