Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Europa chroni ofiary przestępstw

Europa chroni ofiary przestępstw

Komisja Europejska przedstawiła propozycję pakietu dotyczącego ochrony ofiar przestępstw. Jej zasadniczym elektem jest projekt dyrektywy w sprawie minimalnych standardów obowiązujących w odniesieniu do ofiar. Ma ona zagwarantować, że we wszystkich 27 państwach, ofiary będą traktowane z szacunkiem, a policja, prokuratorzy i sędziowie będą przeszkoleni.- Ofiary zostaną poinformowane o przysługujących im prawach oraz o sprawie w zrozumiały dla nich sposób;
– pomoc dla ofiar będzie dostępna w każdym państwie członkowskim;
– ofiary będą mogły uczestniczyć w postępowaniu, jeśli taka będzie ich wola, i uzyskają pomoc w uczestnictwie w rozprawie;
– ofiary z grup najbardziej narażonych, jak dzieci, ofiary gwałtów lub osoby niepełnosprawne, będą identyfikowane i obejmowane odpowiednią ochroną;
– ofiary będą chronione podczas postępowania Instrument ten może mieć duże znaczenie dla funkcjonowania europejskiej przestrzeni sądowej i przynieść konkretne korzyści dla obywateli w sytuacji, w której terytorium całej Unii Europejskiej każdego roku 75 milionów osób może stać się ofiarą przestępstw. Dotyczyć to może również Polaków, którzy chętnie korzystają ze swobodnego przepływu osób w Unii i dzięki dyrektywie uzyskają łatwiejszy dostęp do obcego wymiaru sprawiedliwości.
Polska z dużym zadowoleniem przyjmuje przedstawienie projektu. Wyrażamy satysfakcję, że zgodnie z wcześniejszymi rozmowami prowadzonymi przez ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Panią Viviane Reding udało się skoordynować nasze wspólne działania. W ten sposób Polska Prezydencja już od lipca będzie mogła podjąć prace nad projektem dyrektywy, który uznaje za jeden ze swoich głównych priorytetów. Równolegle Polska liczy, ż w trakcie swojej Prezydencji uda się sfinalizować prace nad dyrektywą ws. Europejskiego Nakazu Ochrony ws. karnych, którego była jednym ze współinicjatorów. W ramach przedstawionego ostatnio pakietu Komisja Europejska przedstawiła także projekt rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Nakazu Ochrony w sprawach cywilnych, który będzie uzupełniał system ochrony w tej dziedzinie.
Żródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

16 Dni bez Przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s …