Finansowanie pomostowe

Europa miażdży reformy PiS

Rada Europy przyjęła krytyczną rezolucję ws. Polski
Rady Europy przyjęła rezolucję ws. Polski. Za głosowało 140 delegatów, przeciwko było 37
Ten raport jest dla obywateli Polski, by mieli bezstronny system sądowniczy, bez względu na to, kto jest u władzy – mówił podczas debaty poseł-sprawozdawca Pieter Omtzigt. Dodał, że „jeśli system sądowniczy nie jest bezstronny, nie może bronić obywateli przed państwem”.

W dzisiejszej rezolucji Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy @coe wzywa do objęcia Polski procedurą monitoringu – mówiąca o tym poprawka nr 39 właśnie została także przyjęta. Za głosowało 123 delegatów, przeciwko było 42. 13 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej przedstawiciel PiS Dominik Tarczyński wysunął kilkadziesiąt poprawek ws. rezolucji, jednak zostały odrzucone w oddzielnych głosowaniach.

***

To „Frankensteinizacja prawa” – tak raport Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o stanie demokracji w Polsce odpowiada na argumenty polskich władz, że rozwiązania prawne towarzyszące zmianom zaprowadzanym w polskim sądownictwie są oparte na przykładach z innych państw Europy. Transmisja z debaty w Strasburgu w TVN24 BiS.

„Nawet jeśli niektóre zapisy są podobne do tych w innych krajach, nie mogą być wyrwane z kontekstu całego systemu prawnego. Przyjęcie takiego rozumowania prowadzi do 'Frankensteinizacji prawa', wyboru 'najgorszych praktyk' z innych państw, a nie najlepszych zasad i europejskich standardów” – to jeden z fragmentów raportu o stanie demokracji w Polsce, który przygotował komitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Komitet Monitorujący rozpoczął prace w maju 2016 roku. Zorganizował dwie wizyty w Warszawie, w kwietniu 2017 roku i wrześniu 2019. Raport był gotowy już we wrześniu, ale ze względu na odbywające się w Polsce wybory jego przyjęcie zostało przesunięte, by nie wpływało to na kampanię wyborczą. Głosowanie nad nim odbędzie się we wtorek w Strasburgu, po debacie.

„Żaden demokratyczny rząd nie może wybiórczo ignorować decyzji sądu”

Raport punkt po punkcie krytykuje polskie zmiany w sądownictwie. Stwierdza, że w Polsce naruszony został trójpodział władzy, a system sądownictwa jest narażony na polityczny wpływ rządzącej większości, co uderza wprost w zasady państwa prawa.

Zdaniem autorów raportu „żaden demokratyczny rząd, który respektuje rządy prawa, nie może wybiórczo ignorować decyzji sądu, które mu się nie podobają. Szczególnie jeśli są to decyzje Trybunału Konstytucyjnego. Priorytetem powinno być przywrócenie legalności składu Trybunału Konstytucyjnego”.

Autorzy zwracają również uwagę, że zalecenia Komisji Weneckiej nie zostały wprowadzone przez władze. Według raportu wiele problemów można było uniknąć, gdyby zalecenia płynące z Komisji Weneckiej były realizowane.
Konkretne zalecenia

Raport proponuje też kilka konkretnych zaleceń, które mogą posłużyć naprawie sytuacji:

  • Połączenie roli ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego podważa bezstronność i niezależność prokuratury i czyni ją podatną na nadużycia i upolitycznienie. Zgromadzenie uznaje, że te dwie funkcje powinny być rozdzielone jak najszybciej.
  • Krajowa Rada Sądownictwa nie może być dłużej uznawana za niezależny organ sądownictwa. Zgromadzenie wzywa władze do przywrócenia wyboru KRS przez sędziów.
  • Zgromadzenie uznaje ostatnie decyzje Sądu Najwyższego, że KRS nie może być uznawana za organ niezależny, a Izba Dyscyplinarna SN nie może być uznawana za sąd zgodnie z prawem polskim i europejskim. Zgromadzenie wzywa polskie władze do przestrzegania w pełni tego orzeczenia.
  • Zgromadzenie dostrzega kampanie oszczerstw prowadzone wobec sędziów w Polsce i uznając, że prokuratura zależna od ministra sprawiedliwości nie może tej sprawy bezstronnie zbadać, wzywa do przeprowadzenia niezależnego, publicznego dochodzenia w sprawie obserwowanej przez autorów raportu kampanii nienawiści przeciw sędziom.
    Zaniepokojenie, że atmosfera w Polsce rozbudza mowę nienawiści

Raport zauważa, że problem polskich reform nie dotyczy tylko Polski, ale ma wpływ na całą Europę i może rodzić kłopoty w wielu obszarach, takich jak na przykład stosowanie nakazów aresztowania, oraz powodować problemy ze sprawami karnymi i cywilnymi, które mogą dotknąć obywateli na całym kontynencie.

Wychodząc poza kwestie prawne, raport wyraża również zaniepokojenie, że atmosfera panująca w Polsce rozbudza mowę nienawiści i nietolerancyjne zachowania wobec mniejszości. Co więcej, jak argumentują autorzy dokumentu, media publiczne stały się narzędziem w rękach władzy, są upolitycznione i stronnicze.

Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do raportu 36 poprawek, które miałyby złagodzić wymowę tekstu lub usunąć niekorzystne dla rządu zapisy.

Debata ma się rozpocząć we wtorek po godzinie 10, druga część po 15. Raport powinien być poddany głosowaniu około 16.

Sprawdź także

Ewangelia ludobójstwa

Papież Franciszek „z bólem” śledzi doniesienia z Kanady, gdzie znaleziono szczątki 215 dzieci na terenie …