Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Europejskie prawo procesowe

Europejskie prawo procesowe

Wolters Kluwer Polska organizuje szkolenie: EUROPEJSKIE PRAWO PROCESOWE – PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA PROCESóW SĄDOWYCH. Termin: 17 maja 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00. Wykładowca to Zbigniew Miczek, sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.W programie szkolenia: I. Zagadnienia ogólne 1. Prawo wspólnotowe UE a prawo krajowe; 2. Obliczanie terminów w ramach obrotu prawnego w UE; 3. Ustalanie skuteczności doręczeń w ramach UE; 4. Ustalenie adresów podmiotów zagranicznych ? korzystanie z baz internetowych. II. Zagadnienia szczegółowe 1. Zasady doręczeń pism procesowych i sądowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1393/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (Dz. Urz. UE.L 2007 Nr 324, poz. 79); 2. Praktyczne aspekty stosowania Rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz.UE.L2004.143.15); 3. Praktyczne aspekty stosowania Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1896/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.Urz.UE.L2006.399.1); 4. Praktyczne aspekty stosowania Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz.Urz.UE.L2007.199.1).
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40154718__PZTA_0D.html

Sprawdź także

Nauka konstytucji

Minister sprawiedliwości powołał Pełnomocniczkę do spraw edukacji konstytucyjnej Aleksandra Chudaś otrzymała dziś (11.06.2024 r.) z …