Fikcja prawa

Na mocy prawa jeżeli wyrok ulegnie zatarciu skazany może mówić,że nigdy nie był karany przez sąd. Nikt nie powinien nosić piętna wyroku do końca życia. Tak jest wszędzie, ale nie w naszym kochającym praworządność kraju. Dyrektorem szkoły w Tarnówce w powiecie złotowskim jest mężczyzna skazany kilka lat temu za posiadanie dziecięcej pornografii. Mógł objąć funkcję, bo wyrok uległ zatarciu ? donosi Radio Merkury. Wójt Tarnówki, Ireneusz Baran informuje, że mężczyzna skazany kilka lat temu za posiadanie dziecięcej pornografii jest dyrektorem od ponad roku. Jego zdaniem konkurs na stanowisko został przeprowadzony zgodnie z prawem i nie ma podstaw do zwolnienia dyrektora ze szkoły. Kurator Oświaty zapowiada, że w najbliższych dniach w szkole w Tarnówce zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola.
Po co więc zatarcie wyroku? Może wzorem starożytnych skazanych należy piętnować. Bo, jak się zdaje, resocjalizacja, to dla wielu nic nie znaczące słowo.

Sprawdź także

Szmydt na usługach PiS

Tomasza Szmydta powołał w 2018 Zbigniem Ziobro do zespołu ds. czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w …