Strona główna / Listy / Fikcja wyroków w Strasburgu

Fikcja wyroków w Strasburgu

Czy zapadające w sprawach polskich wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są wykonywane? Czy zawarte w nich postanowienia znajdują odzwierciedlenie w polskiej rzeczywistości wymiaru sprawiedliwości? Czy w Polsce przestrzegana jest Konwencja Praw Człowieka? Zagadnieniami tymi zajmą się 28 września br. w Toruniu uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu.
Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport w sprawie wykonywania wyroków ETPCz przez Polskę, który KPCz NRA przygotowała dla Rady Europy. ? W raporcie zostanie przedstawione stanowisko NRA opracowane w oparciu o wiedzę i praktyczne doświadczenie polskich adwokatów ? członków Komisji Praw Człowieka przy NRA. ? zapowiada adw. Andrzeja Zwara, prezes NRA. Raport uwzględniać będzie uwagi w kwestii działań podejmowanych na rzecz wykonywania wyroków ETPCz, wskazujących na naruszanie praw jednostek chronionych przepisami Konwencji Praw Człowieka. ? Zauważalne są pewne zmiany ustawodawcze i zmiany praktyk, mające na celu wdrożenie standardów wynikających z orzecznictwa ETPCz. Nadal jednak dostrzegamy konieczność zintensyfikowania działań na rzecz respektowania standardów przestrzegania ochrony praw jednostki na wielu płaszczyznach przewidzianych w Konwencji. ? tłumaczy adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA. Swój udział w panelach dyskusyjnych potwierdzili m.in. adw. Marek Antoni Nowicki, sędzia w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu, sędzia Szymon Janczarek delegowany do pełnienia funkcji prawnika w Radzie Europy, dr Mirosław Wróblewski, dyrektor zespołu prawa konstytucyjnego i międzynarodowego RPO, prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP w stanie spoczynku, sędzia TK Wojciech Hermeliński, dr Adam Bodnar, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Justyna Chrzanowska, pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. postępowań przed ETPCz, dr Michał Balcerzak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz adwokaci z Komisji Praw Człowieka NRA ? adw. Mikołaj Pietrzak, adw. Monika Gąsiorowska, oraz adw. Justyna Metelska. Spotkanie odbędzie się pod hasłem ?(Nie?)wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?. Prelegenci i słuchacze spotkają się w Hotelu Bulwar w Toruniu. Będzie to ostatnia w tej kadencji NRA konferencja Komisji Praw Człowieka. Chęć udziału w wydarzeniu należy zgłaszać mailowo na adres osobowy@nra.pl do 20 września br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Sprawdź także

Radcy na Pol’and’Rock 2024

Tradycją staje się uczestnictwo radców prawnych w Pol’and’Rock Festivalu, dlatego również w tym roku nie …