Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Finał projektu ON THE MOVE

Finał projektu ON THE MOVE

HFPC zakończyła realizację międzynarodowego projektu ON-THE-MOVE ? The reality of free movement for young European citizens migrating in times of crisis, którego celem była analiza realizacji prawa do swobodnego przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej w kontekście pokryzysowych migracji młodych obywateli UE. W ramach projektu
przeprowadzone zostały badania prawne i społeczne w 15 państwach członkowskich UE, które doświadczyły wzrostu skali mobilności obywateli państw UE w ciągu ostatnich lat. Zagadnienie mobilności było analizowane z perspektywy trzech grup: młodych Europejczyków (w wieku 25-35), lokalnych, regionalnych i krajowych instytucji i organizacji właściwych w zakresie swobodnego przepływu oraz instytucji UE. Badania miały posłużyć identyfikacji ułatwień i barier oraz istniejących praktyk, które wpływają na realizację prawa do swobodnego przemieszczania się. Na podstawie wniosków z badań zaproponowano także rozwiązania mające na celu ułatwienie obywatelom państw UE korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się. Wyniki badań zostały opracowane i przedstawione w serii raportów. Przygotowano 15 raportów krajowych poświęconych problematyce mobilności młodych osób w danym państwie oraz 5 raportów przekrojowych, omawiających poszczególne kwestie dotyczące zagadnienia mobilności z różnych perspektyw (osób wyjeżdzających, instytucji, barier i zachęt związanych z wyjazdem). W ramach projektu powstał także ?Poradnik dla młodych osób planujących wyjazd do innego kraju UE? oraz ?Poradnik dla instytucji w zakresie dobrych praktyk związanych z prawem do swobodnego przepływu osób w ramach UE?.

Sprawdź także

Palestra o aresztach

Raport NRA z wykonania przez Polskę wyroków ETPCz dot. długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania Raport Naczelnej …