Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Finał sprawy blogera

Finał sprawy blogera

Sąd Apelacyjny w Poznaniu uniewinnił „Blogera z Mosiny” od przestępstwa zniesławienia, na podstawie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z maja 2020 r.

Łukasz Kasprowicz od 2008 roku prowadził blog, w którym krytykował działania burmistrz Mosiny (woj. wielkopolskie) Zofii Springer. Polityczka oskarżyła go o zniesławienie (artykuł 212 Kodeksu karnego). W 2011 roku Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto skazał Kasprowicza na 10 miesięcy nieodpłatnej pracy, nawiązkę w wysokości 500 zł, zakaz wykonywania zawodu dziennikarza przez rok i przeprosiny.

Wyrok uchylił Sąd Okręgowy w Poznaniu, umarzając postępowanie ze względu na znikomą szkodliwość czynu. Sąd Najwyższy uwzględnił jednak kasację pełnomocnika oskarżycielki i dwukrotnie skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Okręgowy w styczniu tego roku w ostatecznym wyroku umorzył warunkowo postępowanie na rok próby i orzekł wobec Kasprowicza 500 zł świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaskarżyła decyzję do ETPC, wskazując na naruszenie artykułu 10 Konwencji (swoboda wypowiedzi). Trybunał po tym, jak rząd polski przyznał się do naruszenia swobody wypowiedzi i zobowiązał do wypłacenia Kasprowiczowi 3 tys. euro, zdecydował o skreśleniu sprawy.

Przy wsparciu mec. Artura Pietryki i Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, po decyzji Trybunału zostało wszczęte postępowanie w kraju. Dnia 15 września 2020 r. Sąd Apelacyjny na podstawie art. 540 § 3 k.p.k. wszczął postępowanie po orzeczeniu organu międzynarodowego i uniewinnił Łukasza Kasprowicza od popełnienia przypisanego mu przestępstwa z art. 212 § 2 k.k.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest zaangażowana w sprawę Łukasza Kasprowicza od momentu wniesienia prywatnego aktu oskarżenia o zniesławienie. „Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu to długo oczekiwane zwycięstwo wolności słowa” – komentuje Dominika Bychawska-Siniarska, która reprezentowała Łukasza Kasprowicza przed ETPC.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie podziękować mec. Arturowi Pietryce, mec. Łukaszowi Laskowi oraz mec. Aleksandrze Połatyńskiej za zaangażowanie w sprawę, w tym wszczęcie postępowania po wyroku ETPC.

Sprawa była prowadzona w ramach pomocy prawnej dla blogerów i dziennikarzy wspieranej przez Media Legal Defence Initiative

Sprawdź także

Arbitraż ponad granicami

Międzynarodowa Izba Handlowa ICC zaprasza do udziału w V Europejskiej Konferencji ICC na temat międzynarodowego …