Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Forum prawników w Luksemburgu

Forum prawników w Luksemburgu

W dniach 26-28 marca w Luksemburgu odbywało się Forum sędziów i prokuratorów zorganizowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. W Forum uczestniczyła prof. dr. hab. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. W ramach forum poruszano kwestie współpracy sądowej międzysądami państw członkowskich Unii a Trybunałem Sprawiedliwości UE. Podkreślano także znaczenie utworzenia sieci między sądami krajowymi, jako ważnego czynnika wpływającego na jakość europejskiego systemu wymiaru sprawiedliwości.
W ramach zaplanowanych sesji omawiano następujące zagadnienia: „Europejski wymiar sprawiedliwości połączony w sieć jako niezbędny element wysokiej jakości systemu wymiaru sprawiedliwości”; „Zasady współpracy między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądami krajowymi”; „Wyzwanie dla współpracy w sieci: ochrona danych osobowych”; „Sześćdziesiąta rocznica podpisania traktatów rzymskich: od Europy rynków do Europy obywateli”; Wkład Trybunału Sprawiedliwości w integrację europejską”; Wkład Sądu w integrację europejską”.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …