Najnowsze informacje

Walka Franciszka z pedofilami

Papież Franciszek zaostrzył przepisy dotyczące walki z pedofilią w Państwie Watykańskim i Stolicy Apostolskiej. Nowe normy przewidują między innymi obowiązek zgłaszania przestępstw pedofilskich lokalnym władzom, a także usuwanie ze stanowisk osób skazanych za takie przestępstwa. Watykan w piątek opublikował papieski list w sprawie nowych norm, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca. Wydanie takiego dokumentu zapowiedziano podczas szczytu na temat ochrony nieletnich, jaki odbył się w Watykanie w lutym.
W dokumencie w formie tzw. motu proprio papież podkreślił, że ochrona nieletnich i osób wymagających opieki stanowi „część orędzia ewangelicznego, jakie Kościół i wszyscy jego członkowie muszą szerzyć na świecie.To Chrystus, dodał papież, „powierzył nam opiekę i ochronę nad najmniejszymi i bezbronnymi”. „Wszyscy mamy obowiązek przyjąć z wielkodusznością nieletnich i osoby wymagające opieki oraz stworzyć dla nich bezpieczne środowisko priorytetowo traktując ich interesy” – zaznaczył Franciszek. Następnie podkreślił, że „wymaga to stałego i głębokiego nawrócenia”, by można było „krzewić wiarygodność orędzia ewangelicznego .
Przedawnienie po 20 latach
Franciszek nakazał między innymi, by w Kurii Rzymskiej i Państwie Watykańskim panowała świadomość potrzeb nieletnich, a także konieczności zapobiegania wszelkim normom przemocy i wykorzystywania fizycznego i psychicznego oraz by pomagano ofiarom i ich słuchano. Papież wprowadził obowiązek zgłaszania takich przestępstw kompetentnym w tej sprawie władzom, a także usuwania ze stanowisk osób skazanych za czyny wykorzystywania. W papieskim dokumencie mowa też jest o konieczności zagwarantowania oskarżonym sprawiedliwego i bezstronnego procesu przy poszanowaniu zasady domniemania niewinności. Ponadto Franciszek napisał: „Niech zostanie uczynione wszystko, co możliwe, by przywrócić dobre imię temu, kto został niesprawiedliwie oskarżony”. Chilijski sąd nakazał Kościołowi wypłatę odszkodowań ofiarom molestowania Sąd apelacyjny w… czytaj dalej » Jeden z nowych przepisów, które wejdą w życie, przewiduje przedawnienie przestępstw dotyczących pedofilii i pornografii dziecięcej po 20 latach od momentu, gdy ofiara ukończyła 18. rok życia.
Wzmocnić ochronę nieletnich
Rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti powiedział, odnosząc się do dokumentu wydanego przez Franciszka, że zbiór nowych przepisów „wzmacnia ochronę nieletnich poprzez zaostrzenie zbioru norm prawnych”. – Ojciec Święty pragnie, by dzięki tym nowym normom, dotyczącym Państwa Watykańskiego i Kurii Rzymskiej dojrzała we wszystkich świadomość tego, iż Kościół musi zawsze być bezpiecznym domem dla dzieci i osób wymagających opieki – dodał rzecznik. (http://www.tvn24.pl)

Sprawdź także

NRA – nie dla zmian w kk

Naczelna Rada Adwokacka za odrzuceniem nowelizacji Kodeksu karnego Uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu karnego nie …