Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Francuzi i Polacy o adwokaturze

Francuzi i Polacy o adwokaturze

Wymiana doświadczeń, budowanie międzynarodowych więzi, inicjatywa wspólnych przedsięwzięć ? cele te przyświecały konferencji pt. ?Współczesne problemy adwokatury: spojrzenie polsko-francuskie?, która odbyła w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.Adwokaci odegrali wielką rolę w budowaniu systemów prawnych. – Adwokaci odegrali wielką rolę w budowani obecnych systemów w naszych krajach. Teraz powinniśmy działać wspólnie aby polepszać wymiar sprawiedliwości w międzynarodowym ujęciu ? powiedział adw. Ziemisław Gintowt, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, otwierając spotkanie. Gości przywitała także adw. Christiane Féral-Schuhl, dziekan Paryskiej Rady Adwokackiej. Podziękowała izbie warszawskiej za organizację konferencji i zaprosiła na podobne spotkanie, które planowane jest na rok 2014 w Paryżu.
Słowo wstępne wygłosił adw. Wiesław Szczepiński, który podkreślał znaczenie odrębności zawodu adwokata. ? Nie ma nic bardziej zdrożnego nad połączenie zawodu adwokata i radcy prawnego. ? powiedział. Tymczasem, we Francji fuzja tych dwóch profesji miała miejsce w 1992 r. Opowiedział o niej adw. Thomas Baudesson, członek prezydium Paryskiej Rady Adwokackiej, pierwszy prelegent panelu dotyczącego ?konfliktu interesów w kontekście rozwijającej się korporacyjnej formy świadczenia usług?. W swojej wypowiedzi, adw. Thomas Baudesson poruszył także temat konfliktu interesów z perspektywy dużej kancelarii międzynarodowej. ? Konflikty interesów często wynikają z różnic gospodarczych i handlowych. ? powiedział. Jako rozwiązanie widziałby wprowadzenie w kancelariach jednolitych zasad działania ? tzw. ?Systems and Controls?. Adw. Grzegorz Majewski, prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, przytoczył treści zasad Kodeksu Etyki Adwokackiej, chroniących adwokata oraz interes jego klienta. § 22 Kodeksu definiuje, w jakich sytuacjach adwokatowi nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy ani udzielić pomocy prawnej. Z kolei § 43 mówi, że ?adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby?. Adw. Tomasz Wardyński przedstawił problemy z implementacją wyżej wymienionych przepisów z punktu widzenia dużych kancelarii adwokackich oraz kłopoty z egzekwowaniem sankcji w przypadku ich naruszenia. Moderatorem pierwszego panelu dyskusyjnego był adw. dr Marcin Olechowski.
Drugą część konferencji poprowadziła adw. Justyna Metelska, członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Panel pt. ?Adwokat w społeczeństwie cyfrowym? ponownie rozpoczęła wypowiedź gościa z Francji. Adw. Christiane Féral-Schuhl mówiła o konieczności zachowania tajemnicy zawodowej z jednoczesnym podążaniem za rozwojem technologii i cyfryzacji. ? We Francji, ochronę danych w przypadku wymiany informacji przez internet zapewnia klucz RPVA (Le réseau privé virtuel des avocats), jednakże stosują go tylko niektórzy adwokaci. ? wyjaśniła. Dziekan Paryskiej Rady Adwokackiej zwróciła również uwagę na zagrożenia dotyczące naruszenie tajemnicy zawodnej w kontekście rozwijających się portali społecznościowych oraz tzw. cloud computing?u czyli przechowywania danych elektronicznych na serwerach. Sędzia Grzegorz Karaś, zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, przedstawił udogodnienia wprowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, których zadaniem jest usprawnianie dokonywania niektórych czynności prawnych: Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, postępowanie S-24 czyli internetowa rejestracja spółki KRS, odpisy on-line z KRA, portale informacyjne sądów apelacyjnych i okręgowych, portale orzeczeń oraz e-protokół. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi także prace nad rozpoczęciem projektów pilotażowych uruchamiających elektroniczne biuro podawcze, wortal sądowy oraz elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny. Adw. Tomasz Korczyński, zastępca członka ORA w Warszawie, wyjaśnił z kolei zasady funkcjonowania adwokackiego Extranetu. Jest to system informatyczny, który pomaga wynieść integralność członków palestry na wyższy poziom. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie jest jak na razie jedyną polską radą korzystającą z Extranetu. Celem Extranetu jest budowanie forum wymiany informacji. Adw. Tomasz Korczyński zapowiedział, że istnieją plany na stworzenie bliźniaczych systemów na poziomie krajowym. Prelegent zachęcał do logowania się na Extranecie tych warszawskich adwokatów, którzy jeszcze z tego systemu nie skorzystali.
Wypowiedzi sędziego Grzegorza Karasia oraz adw. Tomasza Korczyńskiego spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Rozwiązania techniczne, o których mówili polscy prelegenci, były wcześniej nieznane gościom z Francji.
Moderatorem ostatniego panelu była adw. prof. Katarzyna Bilewska, członek ORA w Warszawie. Dyskusja dotyczyła ?problematyki certyfikacji specjalizacji adwokatów?. Temat z punktu widzenia praktyki stosowanej we Francji przedstawił adw. Didier Chambeau, członek francuskiej Krajowej Rady Adwokackiej oraz zarządca i skarbnik francuskiego Centrum Kształcenia Adwokatów. W kraju tym istnieje możliwość uzyskania certyfikatu w danej specjalizacji prawniczej ? od 2011 r. kandydat musi przedstawić komisji dowody wynikające z praktyki zawodowej i publikacji, które w wystarczający sposób potwierdzają jego kompetencje w danej dziedzinie. ? Komisja nie egzaminuje, ale ocenia na podstawie nieustawicznej praktyki i aktywności zawodowej. ? wyjaśnił. Adw. Jakub Jacyna, zastępca sekretarza ORA w Warszawie, wymienił mocne strony oraz zagrożenia w przypadku potencjalnego wprowadzenia certyfikacji specjalizacji polskich adwokatów. ? Rozwiązanie to pomogłoby w budowaniu wizerunku adwokata jako człowieka rozwijającego się zawodowo. Jednak w środowisku palestry mogłyby narastać konflikty pomiędzy adwokatami. ? powiedział. Zaznaczył także, że taka zmiana jak certyfikacja specjalizacji musiałby być poprzedzona dogłębną analizą.
Na zakończenie spotkania goście, w tym adwokaci z Francji, podziękowali adw. Dominice Stepińskiej-Duch, wicedziekan ORA w Warszawie, za zaangażowanie w organizację konferencji.
Źródło: Naczelna Rada Adwokacka

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …