Fredom House o wojnie PiS

Amerykańska organizacja działająca na rzecz demokracji i wolności Freedom House wydała oświadczenie na temat przyjętej przez Sejm ustawy represyjnej wobec sędziów. „Rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość toczy otwartą wojnę z sędziami własnego kraju i przeciwko praworządności” – wskazano.

Waszyngtoński oddział Freedom House – organizacji non-profit działającej na rzecz demokracji i wolności – wydał w piątek oświadczenie w związku z odrzuceniem przez Sejm uchwały Senatu w sprawie ustawy represyjnej.
„Rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość toczy otwartą wojnę z sędziami własnego kraju i przeciwko praworządności. Przyjęcie tak zwanej ustawy kagańcowej prowadzi do daleko idących konsekwencji w Polsce, ale także w europejskim systemie prawnym” – poinformowała Zselyke Csaky, dyrektor badaczy dla europejskiego i euroazjatyckiego Freedom House.

„Kraj, w którym partia rządząca decyduje, jak należy rozumieć prawo i decyzje którego sądu są wiążące, łamie najbardziej fundamentalne zasady demokracji. Jest to także groźny precedens dla antyliberalnych polityków w Europie i poza nią” – dodała w oświadczeniu

Sprawdź także

Wybór Polaka do ETPC

Kadencja sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski – prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka – …