Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Fundament niezależności mediów

Fundament niezależności mediów

Niezależność redakcyjna jest istotnym warunkiem realizacji swobody wypowiedzi, który umożliwia mediom wypełnianie ich podstawowej funkcji tzw. ?publicznego stróża? w demokratycznym społeczeństwie. Pozwala dziennikarzom na wykonywanie ich pracy w sposób wolny od nacisków o charakterze politycznym lub finansowym. Gwarancje
niezależności redakcyjnej mają szczególne znaczenie w mediach publicznych jako istotny element wykonywania misji publicznej, która zakłada m.in. przekazywanie informacji o pluralistycznym charakterze, odzwierciedlającym poglądy różnych grup społecznych. W ramach cyklu “Analizy i rekomendacje? HFPC publikuje opinię dotyczącą gwarancji niezależności redakcyjnej z perspektywy standardów międzynarodowych oraz polskiego prawa.
?Niezależność redakcyjna musi być chroniona nie tylko w relacjach zewnętrznych dziennikarzy, ale także wewnątrz samych mediów. Ważnym elementem niezależności jest takie ukształtowanie funkcjonowania redakcji, w tym zasad polityki kadrowej, aby zapewniały one dostateczną autonomię dziennikarzom, pozwalającą na uniezależnienie się od interesów właścicieli mediów? ? czytamy w opinii.
Opinia odnosi się w szczególności do statusu oraz relacji redaktora naczelnego z organami statutowymi mediów publicznych w Polsce, w szczególności z Zarządem, Radą Nadzorczą, a także z Radą Programową. Próby nadmiernego wpływania tych organów na bieżącą pracę redakcji czy decyzje personalne dotyczące poszczególnych dziennikarzy mogą stanowić nieuzasadnioną ingerencję w samodzielność i niezależność redaktora naczelnego. Impulsem do podjęcia tej tematyki przez HFPC były informacje przekazywane przez media w marcu 2015 r. na temat nacisków wywieranych na dziennikarzy Radia dla Ciebie (RDC), a w szczególności doniesienia o niejasnych okolicznościach zakończenia współpracy z red. Elizą Michalik. Opinia dostępna jest na stronie HFPCz.

Sprawdź także

Stan wyjątkowy i obrońca

Stan wyjątkowy nie ogranicza prawa do obrony – stanowisko Prezesa NRA i Dziekan ORA w …