Finansowanie pomostowe

Godna odpowiedź I Prezes

Pierwsza Prezes SN z godnością odpowiada na atak Andrzeja Dudy

– „Czas skończyć z narracją, że w tym całym sporze sędziowie walczą o swój status, że są niechętni zmianom i występują przeciw władzy. Jest to całkowita nieprawda. Chcę wyraźnie podkreślić, że dzisiejszy głos sędziów wynika z poczucia odpowiedzialności o los jednostki i jej dobro. O to, aby każda sprawa była sądzona przez niezawisły i bezstronny sąd” – napisała w oświadczeniu Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego. To reakcja prof. Małgorzaty Gersdorf na wywiad prezydenta, o czym pisaliśmy w artykule „Duda „świątecznie”: Wstyd za to, kto w ogóle został na urząd tego I prezesa Sądu Najwyższego wybrany”.

W oświadczeniu prof. Gersdorf stwierdziła, że nie byłoby w wymiarze sprawiedliwości takiej sytuacji, jak obecna, gdyby nie poczynania obecnie rządzących przez ostatnie cztery lata. – „Nie doszłoby do niezgodnego z Konstytucją wygaszenia kadencji członków poprzedniej KRS oraz powołania w ich miejsce przez Sejm nowych członków. Żaden sąd w Polsce, ani Pierwszy Prezes SN nie kwestionuje roli i znaczenia Prezydenta RP w procesie nominowania sędziów. Problem sprowadza się do tego , że zgodnie z art. 179 Konstytucji, powołanie przez Prezydenta RP następuje „na wniosek KRS”. Każdy obywatel w Polsce wie, że nie chodzi o jakikolwiek wniosek , ale wniosek złożony przez podmiot do tego uprawniony, którego skład oraz sposób działania jest zgodny z Konstytucją. O to w tym sporze właśnie chodzi. Tylko tyle i aż tyle, chciałoby się dodać” – czytamy w oświadczeniu.

Obawiam się, że suweren ani tych słów nie zrozumie, ani nie będzie chciał zrozumieć. Według Pierwszej Prezes SN, obecna sytuacja nie miałaby także miejsca, gdyby wykonany został wyrok NSA nakazujący ujawnienie list poparcia członków KRS. Przypomnijmy, że nie chce ich opublikować Kancelaria Sejmu, zasłaniając się ochroną danych osobowych w tej sprawie.

– „Nie byłoby również dzisiejszej sytuacji, gdyby Prezydent RP pod osłoną nocy nie przyjął w grudniu 2015 r. ślubowania od osób wybranych na miejsca już obsadzone w Trybunale Konstytucyjnym” – zaznaczyła prof. Gersdorf. Dodała, że autorytet TK „został zrujnowany”.

Małgorzata Gersdorf podkreśliła, że dzisiejsza sytuacja jest też efektem braku rzetelnej debaty na temat reform w wymiarze sprawiedliwości: – „Nieprzyzwoitością jest podnoszenie wobec Pierwszego Prezesa SN zarzutu bierności w sytuacji, gdy przez lata zwracał się on wielokrotnie z prośbą, w tym bezpośrednio do Prezydenta RP i deklarował gotowość, w każdej chwili i w każdym miejscu, wspierania reform w wymiarze sprawiedliwości, które są dla obywateli niezbędne i pożądane”. – „Dlatego pytam w tym miejscu, jakie zmiany zostały wprowadzone, aby zmniejszyć czas rozpoznawania spraw w sądach, aby zwiększyć poczucie zaufania do wymiaru sprawiedliwości i sędziów. Jakie zmiany zostały wprowadzone, aby obywatel miał większe zaufanie do sądów i mógł zrealizować swoje prawo do sądu” – napisała Pierwsza Prezes SN.
Pełen tekst wystąpienia Małgorzaty Gerdorf na stronie SN

UCHWAŁA ZARZĄDU SSP „Iustitia” z 23 grudnia 2019 r.

Zarząd SSP „Iustitia” wyraża najwyższe oburzenie słowami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, które wypowiedział 22 grudnia 2019 r. w wywiadzie dla TVP Info pod adresem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zakwestionował dorobek zawodowy i naukowy prof. Małgorzaty Gersdorf, kierującej najważniejszym sądem w Polsce. Atak na Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego jest atakiem na wszystkich sędziów. Odbieramy go jako działanie podważające autorytet władzy sądowniczej, a pośrednio także zasadę trójpodziału władzy.

Wyrażamy pełną solidarność z Panią Prezes Małgorzatą Gersdorf, dumę ze sposobu w jaki sprawuje swoje obowiązki i wdzięczność za bezkompromisową obronę fundamentów państwa prawa, w tym niezależności sądów.

Jej postawa zyskała uznanie środowiska prawniczego w kraju i za granicą, a także szacunek znacznej części społeczeństwa.

Sprawdź także

Cała prawda o wyroku TSUE

OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ŚRODOWISK PRAWNICZYCHw sprawie konsekwencji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec …