Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Granty na Programy KE

Granty na Programy KE

Departament Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności Ministerstwa Sprawiedliwości uprzejmie informuje, iż Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków na granty operacyjne w ramach programów: ?Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych?, ?Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych?, ?Prawa podstawowe i obywatelstwo?, ?Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka? – Daphne III. Zaproszenie skierowane jest do pozarządowych organizacji typu non-profit, stowarzyszeń, fundacji, które w 2013 roku planują działania wpisujące się w cele szczegółowe i ogólne poszczególnych programów. Granty operacyjne mają na celu współfinansowanie wydatków operacyjnych, ukierunkowanych na wsparcie niezależnego funkcjonowania ww. podmiotów oraz na implementację działań, które wynikają z ich celów statutowych i przyczyniają się do osiągnięcia przynajmniej jednego z celów danego programu.
Termin składania wniosków upływa w dniu 22 stycznia 2013 r. dla programów ?Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych? i ?Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych? oraz 23 stycznia 2013 r. dla programów ?Prawa podstawowe i obywatelstwo? i ?Daphne III?. Wnioski należy składać wyłącznie w drodze elektronicznej za pośrednictwem systemu PRIAMOS, co wymaga wcześniejszej rejestracji w systemie dla podmiotów, które po raz pierwszy planują uczestniczyć w naborze. Bliższe informacje i wymagane dokumenty dostępne są na stronie http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_en.htm#open.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …