Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Grzywna za znieważenie flagi RP

Grzywna za znieważenie flagi RP

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto uznał oskarżonego za winnego zarzuconego mu czynu z art. 137 §1 k. k. i wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata oraz karę grzywny 80 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych, a także zasądził ….
od niego na rzecz Skarbu Państwa koszty i opłatę w sprawach karnych na łączną kwotę 290 złotych.
Prokuratura Rejonowa Poznań – Stare Miasto 31 stycznia tego roku wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko młodemu mężczyźnie, któremu zarzucono zerwanie dwóch flag Rzeczypospolitej Polskiej i skakanie po nich, to jest popełnienie przestępstwa z art. 137 §1 kodeksu karnego zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do roku.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …