Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / HFPC o antysemickim incydencie

HFPC o antysemickim incydencie

HFPC skierowała interwencję do prokuratora okręgowego w Warszawie w sprawie incydentu do którego miało dojść w Warszawie nad Wisłą pierwszego dnia wiosny (21 marca 2017r.). Jak wynika z doniesień prasowych podczas zdarzenia miało dojść do podpalenia i wrzucenia do rzeki kukły nazwanej ?b?żydulą? (pisownia oryginalna). Incydent miał mieć
charakter antysemicki.Na nagraniu umieszczonym na jednym z portali społecznościowych widać, jak jeden z mężczyzn trzymających kukłę mów ?Oczywiście wiadomo, że określenie brzydki jest pochodzenia takiego, że jest żydowski. To jest właśnie b?żydula?. Całe wydarzenie miało nawiązywać do zwyczaju topienia marzanny.
INTERWENCJA HFPC
Fundacja w swoim piśmie do Prokuratury zwróciła uwagę na konieczność zbadania sprawy pod kątem możliwości popełnienia tzw. przestępstw z nienawiści (art. 256, 257 Kodeksu karnego). ?Działania organów państwa w sprawach, gdzie zostanie potwierdzone przypuszczenie popełnienia przestępstw z nienawiści, powinny stanowić jasny komunikat o braku tolerancji dla tego typu zachowań. Jest to szczególnie istotne wobec faktu, że jak wynika z badań, mowa nienawiści skierowana wobec Żydów cieszy się dużą akceptacją w polskim społeczeństwie? ? czytamy w piśmie HFPC. Sprawa jest objęta Programem Antydyskryminacyjnym Artykuł 32.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …