Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / HFPCz o reformie procesu karnego

HFPCz o reformie procesu karnego

W środę 1 lipcaw życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która w znacznym stopniu zmienia dotychczasową formę procesu karnego. Nowelizacja postępowania karnego zwiększa kontradyktoryjność procesu, co oznacza, że sąd nie będzie prowadził już własnego postępowania dowodowego, a jego rola sprowadzi się do roli arbitra,pozostawiającprzeprowadzenie dowodów na rozprawie stronom. okladkaNowelizacja ma również na celu ograniczenie do minimum postępowania prowadzonego w postępowaniu przygotowawczym i przyspieszenie całej procedury. Nowelizacja wprowadza również szereg gwarancji procesowych dotyczących m.in. stosowania tymczasowego aresztowania w toku śledztwa. HFPC od początku monitorowała prace nad nowelizacją. W 2012 r.
HFPC przygotowała opinię na temat tej nowelizacji i wskazała, że skuteczność tych rozwiązań będzie zależała od zmian w strukturze prokuratury oraz od stworzenia efektywnego systemu pomocy prawnej dla osób ubogich (opinia HFPC dostępna jest na jejh stronie in ternetowej).
W związku ze zmianami, z którymi będą musiały zmierzyć się sądy, prokuratura, obrońcy, ale przede wszystkim podejrzani, oskarżeni i pokrzywdzeni HFPC wydała publikację, której celem jest wyjaśnienie podstawowych różnic między obecnymi a wchodzącymi w życie rozwiązaniami. ?Czas pokaże w jakim stopniu założenia ustawodawcy zmierzającego do gruntownej redefinicji założeń́ polskiego procesu karnego zostanąĚ¨ zrealizowane w praktyce i czy nowy model procesu karnego okaże się̨ efektywniejszy i sprawiedliwszy? ? mówi dr Wojciech Jasiński, autor publikacji. Publikacja ?Polski proces karny po reformie? dostępna jest na stronie HFPCz, skąd pochodzi informacja.

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …