Strona główna / Szczypta soli / Hipokryzja senatora

Hipokryzja senatora

Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Senator Stanisław Piotrowicz, jako jedyny z Senatorów głosował za odrzuceniem w całości uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Z inicjatywy Senatora Piotrowicza komisja odrzuciła projektowany art. 62-a umożliwiający umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy ?przestępstwa? posiadania nieznacznej ilości ziela konopi. Trudno powiedzieć, czy Senatorem Stanisławem Piotrowiczem kierowała wieloletnia praktyka prokuratorska, czy względy ideologiczne a może koniunkturalizm polityczny. Jego negatywne nastawienie do proponowanych zmian było jednoznaczne a ?prokuratorska logika? doprowadziła Pana Senatora m.in. do wniosku, że skoro ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie zapobiegła wzrostowi spożycia narkotyków, to ? jego zdaniem ? należałoby zaostrzyć sankcje karne a nie liberalizować prawo. Dalej poszedł w toku debaty parlamentarnej jedynie Pan Poseł Andrzej Jaworski, który stawiał Polsce za przykład prawo Singapuru.
Postawa Senatora Stanisława Piotrowicza wyjaśnia się, jeśli zwrócimy uwagę, że Pan Senator Piotrowicz jest Senatorem ziemi krośnieńskiej a Sejmik Województwa Podkarpackiego jednomyślnie zaapelował o wykreślenie z ustawy przepisów o możliwości umarzania postępowań karnych wobec osób posiadających nieznaczne ilości ziela konopi ? tak więc nie dobro młodzieży i przeciwdziałanie narkomanii a czysty koninkturalizm polityczny wydaje się być motywem postawy Pana Senatora Stanisława Piotrowicza.
Pan Senator będzie mógł się teraz chwalić, że oto uwzględnił apel sejmiku; a że młodzi ludzie będą nadal trafiali do więzienia za czyn o znikomym stopniu społecznego niebezpieczeństwa ? ? co to Pana Senatora obchodzi, najwyżej pomoże młodzieży katolickie towarzystwo Św. Brata Alberta, któremu Pan Senator patronuje będąc prezesem oddziału krośnieńskiego ? dla takiej postawy słowo hipokryzja to za mało).
Adwokat Jerzy Marcin Majewski

Sprawdź także

PiS-PO, jedno zło

Kajetan Jan Wróblewski: Tymczasem na Wschodniej (780/337/72)*. Grochem o ścianę Polska degrengolada W 2015 roku …