Strona główna / Temat Tygodnia / Historyczna decyzja 3 Izb SN

Historyczna decyzja 3 Izb SN


Trzy izby Sądu Najwyższego – Cywilna, Karna i Pracy – podjęły uchwałę, z której wynika, że sędziowie powołani przez KRS w obecnym składzie nie mają prawa orzekać. Dotyczy to także sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.

Sędziowie Sądu Najwyższego /fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /Reporter
Sędziowie Sądu Najwyższego /fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /Reporter

Posiedzenie, w którym uczestniczyło ponad 60 sędziów, było niejawne. Rozpoczęło się ono o godz. 10, a zakończyło o godz. 17.

Nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie – wynika z czwartkowej uchwały Izb Karnej, Cywilnej i Pracy Sądu Najwyższego.

Jak zastrzeżono w uchwale podjętej łącznie przez ponad 60 sędziów SN i odczytanej przez I prezes SN Małgorzatę Gersdorf, odnosi się ona zarówno do obsady składów Sądu Najwyższego, jak i obsady składów sądów powszechnych i wojskowych.

Jak dodano, nienależyta obsada występuje, jeżeli „wadliwość procesu powoływania sędziów prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardów niezawisłości i bezstronności” w rozumieniu Konstytucji RP i prawa europejskiego.

Ponadto w uchwale zaznaczono, że uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Natomiast w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej SN ma zastosowanie do orzeczeń tej Izby bez względu na datę ich wydania.

Uchwała zapadła ze zdaniami odrębnymi sześciu sędziów SN

Sprawdź także

Pamiętajmy o prawie UE

Komunikat Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów w zakresie prawa do rzetelnego procesu W związku z …