Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Szczypta soli / I góra urodziła mysz

I góra urodziła mysz

Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie pytania prawnego Izby Cywilnej SN które dotyczyło zgodności z konstytucją art. 49 Kodeksu postępowania cywilnego „w zakresie, w jakim sąd rozpoznaje wniosek o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek KRS”.
Zgodnie z oczekiwaniami demokratycznej opozycji, TK ocenił, że przepis, który mówi, że „sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie”, jest niekonstytucyjny.

W składzie orzekającym byli Michał Warciński – przewodniczący, Julia Przyłębska – sprawozdawca, Stanisław Piotrowicz, Bartłomiej Sochański i Rafał Wojciechowski.

Sprawdź także

Czym myśli Święczkowski

Jak hartowała się stal – myśli nieuczesane Bogdana Święczkowskiego w zbiorku wydanym przez Lex Super …