Strona główna / Aktualności / I Kongres Języka Urzędowego

I Kongres Języka Urzędowego

W dniach 30-31 października w Warszawie odbył się I Kongres Języka Urzędowego. Językoznawcy, prawnicy oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej dyskutowali na temat usprawnienia komunikacji między urzędem a obywatelem.
Kongres zorganizowany został w ramach kampanii ?Język urzędowy przyjazny obywatelom?.
Kongres zorganizowany został w ramach kampanii ?Język urzędowy przyjazny obywatelom?, której celem jest zainicjowanie ruchu społecznego na rzecz podnoszenia poziomu kultury języka urzędowego i tworzenie standardów poprawnej polszczyzny.
Oto deklaracja końcowa kongresu:Uczestnicy I Kongresu Języka Urzędowego wyrażają przekonanie, że potrzebna jest poprawa jakości polskiego języka urzędowego pod względem zrozumiałości, przystępności oraz kultury wypowiedzi. Zmierzające do tego działania powinny mieć wszechstronny charakter i objąć wszystkie podmioty zaangażowane w dialog publiczny. Urzędnicy, którzy tworzą teksty, powinni dołożyć starań o ich zrozumiałość, poprawność i estetykę oraz o formułowanie treści z szacunkiem dla odbiorców. Oczekujemy, że instytucje państwowe i samorządowe zapewnią urzędnikom szkolenia z kultury języka polskiego, dające rzetelną i usystematyzowaną wiedzę o stylu urzędowym, poprawności elementów prawnych w nim występujących i psychologicznych uwarunkowaniach odbioru tekstu. Konieczne jest także zaangażowanie językoznawców w prace analityczne i normalizacyjne związane z językiem urzędowym oraz podjęcie badań, których efektem będzie sformułowanie norm dotyczących tej swoistej odmiany polszczyzny, a następnie przedstawienie ich w przystępnych publikacjach o charakterze poradnikowym i popularnonaukowym. Za wskazane uważamy również szersze informowanie urzędników o działalności różnego typu poradni językowych. Ze względu na interes państwa i jego obywateli pożądane jest wymaganie od twórców prawa i urzędników znajomości polszczyzny na poziomie gwarantującym skuteczną i poprawną komunikację.
Liczymy na współpracę środowisk prawniczych oraz osób i urzędów odpowiedzialnych za doskonalenie kompetencji urzędników. Mamy nadzieję, że dzięki kampanii ?Język urzędowy przyjazny obywatelom?, w ramach której odbył się I Kongres Języka Urzędowego, stopniowo zmieni się postawa autorów i odbiorców tekstów urzędowych i prawnych wobec polszczyzny. Chcielibyśmy, aby systematycznie zwiększało się ich poczucie odpowiedzialności za udaną komunikację.
Oczekujemy, że do kampanii przyłączą się urzędy państwowe, administracja samorządowa, organizacje społeczne i gospodarcze, wszyscy, którzy posługują się urzędową i oficjalną odmianą polszczyzny. Liczymy na to, że naszymi sojusznikami będą środki masowego przekazu.
Wady polskiego języka urzędowego nie są winą tylko Polaków, ich przyczyną jest także to, że przez dużą część naszej historii w urzędach na polskich ziemiach nie pisano i nie mówiono po polsku. Współczesny kształt tego języka zależy jednak wyłącznie od nas samych.
Pilne podjęcie prac nad jego poprawą jest konieczne dla porządkowania naszego demokratycznego państwa. Polski język urzędowy, zrozumiały, poprawny, przyjazny odbiorcy, jest niezwykle ważnym czynnikiem w budowie państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego oraz niezbędnym warunkiem świadomego udziału Polaków w rządzeniu swoim krajem.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …

Strona główna / Listy / I Kongres Języka Urzędowego

I Kongres Języka Urzędowego

Jednym z najważniejszych działań w ramach kampanii społecznej „Język urzędowy przyjazny obywatelom” będzie I Kongres Języka Urzędowego, organizowany w dniach 30 – 31 października 2012 r w Warszawie. Został zaplanowany jako spotkanie językoznawców, prawników, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, a także tłumaczy dokumentów Unii Europejskiej. Kongres będzie stanowił forum wymiany poglądów na temat obecnego stanu tej odmiany polszczyzny. Oprócz omówienia najważniejszych problemów zostaną sformułowane propozycje rozwiązań, które należy wprowadzić, aby nastąpiła trwała poprawa jakości komunikacji w przestrzeni publicznej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął nad Kongresem patronat honorowy.
Dyskusję w pierwszym dniu będzie moderował prof. Jerzy Bralczyk, a w drugim prof. Jan Miodek. Przebiegu Kongresu będzie transmitowany w internecie na stronach Senatu RP. W pierwszym kwartale 2013 r. planowane jest wydanie książki z materiałami pokongresowymi, zawierającymi zredagowane naukowo wystąpienia prelegentów oraz dyskutantów.

Sprawdź także

Policja o majówce

Podczas majówki na polskich drogach doszło do 401 wypadków, w wyniku których zginęło 34 osób, …