Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / I. Tuleya ma orzekać

I. Tuleya ma orzekać

Społeczna Komisja Kodyfikacyjna wydała stanowisko w sprawie odmowy respektowania postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2021 roku, dotyczącego sędziego Igora Tulei, przez Prokuraturę Krajową i Ministra Sprawiedliwości.

Sąd Apelacyjny w Warszawie 24 lutego 2021 roku orzekł, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie zawiesiła skutecznie sędziego Igora Tuleję w sprawowaniu urzędu sędziego – przypominają sygnatariusze stanowiska. Podkreślają, że stanowisko wyrażone przez Prokuraturę Krajową i Ministra Sprawiedliwości – o tym by nie respektować postanowienia SA – stanowi kolejne drastyczne naruszenie Konstytucji RP. Stanowisko to oraz decyzje podjęte w sprawie implementacji Postanowienia naruszają podstawowe zasady Konstytucji, a także gwarancje państwa prawnego i demokratycznego. – czytamy w dokumencie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

W stanowisku przypomina się, że członkowie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej zostali powołani przez dwie największe organizacje samorządowe prawników (adwokatów i radców prawnych) oraz stowarzyszenie sędziów „Iustitia”, promujące zasady niezawisłości i niezależności władzy sądowniczej. „Powierzono nam zadanie przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, które w przyszłości zastąpić mają te dzisiaj obowiązujące, uchwalane przez większość rządową, często w ekspresowym tempie, bez szerszej konsultacji i – przede wszystkim – z naruszeniem zasad wynikających z Konstytucji RP.” Dlatego członkowie SKK zdecydowali się zająć stanowisko w sprawie reakcji władz na postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 24 lutego 2021 roku i podają przyczyny:

– Kroki podjęte przez organy i funkcjonariuszy podległych Ministrowi Sprawiedliwości stanowią drastyczne naruszenie konstytucyjnej zasady trójpodziału władz i podstawowe zasady, na których opiera się demokratyczne państwo prawa. Reakcja władz na prawomocne Postanowienie stanowi niebezpieczny precedens, który może pozbawić praktycznego znaczenia każde orzeczenie sądowe według swobodnego uznania Prokuratura Generalnego.

– Jako osoby powołane przez niezależne środowiska prawnicze do projektowania kształtu wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawa mamy obowiązek wsparcia sędziów i niezależnych prokuratorów, którzy ponoszą największe ryzyko informowania opinii publicznej o aktach naruszania praworządności.

Społeczna Komisja Kodyfikacyjna została powołana na I Kongresie Prawników Polskich 20 maja 2017 r. w Katowicach.

Sprawdź także

Wyrok TK poza prawem

Piętnastu dziekanów wydziałów prawa podpisało się pod stanowiskiem w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z …