Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / I znów nagonka na sędziego

I znów nagonka na sędziego

Zarząd Iustitii sprzeciwia się medialnej nagonce na sędzię Sądu Rejonowego w Myśliborzu Alicję Karpus – Rutkowską
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” stanowczo sprzeciwia się medialnej nagonce na sędzię Sądu Rejonowego w Myśliborzu Alicję Karpus – Rutkowską w związku z wydanym przez nią ostatnio orzeczeniem, w szczególności ze strony Telewizji Polskiej S.A.
Zgodnie z Konstytucją RP sądy w Polsce są niezależne, a sędziowie niezawiśli. Wzmiacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, jako fundamentu państwa prawa, powinno być elementem misji mediów publicznych. Trwające od kilku dni ataki na Panią Sędzię nie mieszczą się w granicach dozwolonej krytyki działań sądów. Mają charakter insynuacyjny, a zawarte w tych materiałach sugestie, że na treść postanowienia Sądu Rejonowego w Myśliborzu miała wpływ przynależność Pani Sędzi do Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, są nieetyczne, nieprofesjonalne i oburzające.
Po raz kolejny dziennikarze Telewizji Polskiej S.A. przekroczyli w stosunku do sędziów granice przyzwoitości.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …