Strona główna / Listy / IBA tworzy strategię

IBA tworzy strategię

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników International Bar Association (IBA) opracowuje plan strategiczny. Projekt jest obecnie szeroko konsultowany z członkami IBA i Adwokatura Polska także przedstawiła swoje uwagi. Wkład ten został doceniony przez przewodniczącego grupy zadaniowej ds. strategii (Strategy Working Group), Petera Bartletta.

IBA, jako organizacja dobrowolna i zrzeszająca członków z całego świata, stoi w obliczu wielu wyzwań i zmian, także w kontekście pandemii COVID-19. Misją IBA jest pomoc swoim członkom w obronie praworządności oraz wspieranie praktyki prawniczej i zawodów prawniczych. Analizując wyzwania i zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne IBA wskazała zarówno nasilające się ataki na praworządność, prawa człowieka i podstawowe wartości zawodów prawniczych, jak i zmieniające się wymagania klientów, cyfryzację i automatyzację oraz rosnącą rolę nowych technologii, zmiany regulacyjne dotyczące zawodów prawniczych.

Mając na uwadze te wyzwania, IBA zauważa konieczność ustalenie priorytetów, celów i sposobów ich realizacji w ciągu najbliższych lat. Temu ma służyć plan strategiczny.

Projekt planu jest obecnie szeroko konsultowany z członkami IBA i Adwokatura Polska także przedstawiła swoje uwagi. Wkład ten został doceniony przez przewodniczącego grupy zadaniowej ds. strategii (Strategy Working Group), Petera Bartletta, ktróry przesłał podziękowania.

Sprawdź także

Kup puzzle „Adwokatka”

Fundacja Adwokatury w ramach swojej działalności na rzecz promocji zawodu adwokata, prezentuje nową inicjatywę. Puzzle …