Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / II Kongres Prawników Wielkopolskich

II Kongres Prawników Wielkopolskich

W listopadzie 2012 roku odbędzie się II Kongres Prawników Wielkopolskich. Zorganizowany w maju 2010 roku I Kongres Prawników Wielkopolski zakończył się wielkim sukcesem. Cały kraj podziwiał jak to prawnicy różnych profesji w tym członkowie zawodowych korporacji i naukowcy dyskutują, aby wskazać konkretne propozycje zmian w polskim prawie. Organizatorem a zarazem inicjatorem I Kongresu był ówczesny prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, sędzia Krzysztof Józefowicz. K. Józefowicz jest obecnie prezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, ale o idei ulepszenia prawa przez wielkopolskich prawników nie zapomniał.
Od dłuższego już czasu działają komisje, w skład których wchodzą wielkopolscy prawnicy i naukowcy, aby po dwóch latach ponownie przeanalizować i ocenić kondycję oraz stan polskiego prawa i jednocześnie wskazać co robić, aby przestać tylko narzekać na prawo, a rzeczywiście uczynić je lepszym i bardziej przyjaznym dla obywatela.
Podczas II Kongresu Prawników Wielkopolski nastąpią, w porównaniu z pierwszym kongresem, pewne zmiany. Wśród zespołów tematycznych pojawił się po raz pierwszy Zespół Prawa Konstytucyjnego. Obrady II Kongresu Prawników Wielkopolski tym razem odbędzie się w nowej auli Akademii Muzycznej, która mieści o wiele więcej ludzi, aniżeli największa sala nr 100 Sadu Okręgowego w Poznaniu. Drugi Kongres jest organizowany we współpracy z przedstawicielami oświaty na temat: „Jak podnieść świadomość prawną młodych Polaków”. Celem jest wskazanie zagadnień z różnych dziedzin prawa, które winny być znane młodym Polakom oraz przedstawienie postulatów zmian przepisów prawa w różnych dziedzinach prawa w takim kierunku, aby były one bardziej przyjazne dla polskiej młodzieży.

Sprawdź także

Medal Wolności Słowa

Ewa Łętowska, Piotr Świerczek oraz Lidia Niedźwiedzka-Owsiak wraz z Jerzym Owsiakiem zostali uhonorowani Medalami Wolności …