Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / III transza deregulacji zawodów

III transza deregulacji zawodów

Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. III transza deregulacji). Stanowi on kolejny etap realizacji celu postawionego przez premiera w expose. Projekt ustawy obejmuje 101 zawodów podlegającychsiedmiu Ministrom ? poza Ministrem Sprawiedliwości są to: Minister Finansów, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Środowiska. Ponadto w prace nad projektem zaangażowany był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt dotyczy m.in. takich zawodów jak: rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, zawody związane z geologią i górnictwem, muzealnik, czy inżynier pożarnictwa.
Przyjęty projekt stanowi trzeci etap procesu deregulacji dostępu do zawodów: I transza deregulacji, obejmująca 51 zawodów (Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów) weszła w życie 23 sierpnia 2013 r. (część przepisów 1 stycznia 2014 r.). II transza deregulacji (projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych), która obejmuje 91 zawodów i została 25 czerwca 2013 r. przyjęta przez Radę Ministrów jest obecnie procedowana w Sejmie. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego współpracę z Komisją Europejską w oparciu o komunikat COM(2013) 676 z 2 października 2013 roku, który zaleca przeprowadzenie przez państwa członkowskie wzajemnej oceny regulacji zawodów, co może doprowadzić do ułatwień w wykonywaniu zawodów zagranicą i zwiększenia stopnia wzajemnej uznawalności kwalifikacji i tytułów zawodowych. Deregulacja przyniesie szereg pozytywnych zmian, takich jak: ograniczenie biurokracji ? uchylenie szeregu państwowych egzaminów czy obowiązkowego wpisu do rejestrów to uwolnienie wielu etatów w polskich urzędach, które do tej pory tylko tym się zajmowały, więcej pracy dla młodych ? większa dostępność do atrakcyjnych, ale obecnie zamkniętych profesji, spadek cen, wzrost, jakości ? to naturalny efekt większej konkurencji na dotychczas regulowanych, a w niektórych przypadkach nawet zamkniętych rynkach, spadek kosztów dla przedsiębiorców ? ograniczenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. opłat za obowiązkowe szkolenia, kursy. Pełna liusta zawodów objętych deregulacją w załączniku komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …