Najnowsze informacje

Ile lat miała Somalijka

Małoletnia Somalijka została zwolniona ze strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców – sąd uznał, że organy dokonały nieprawidłowej oceny jej wieku

H., obywatelka Somalii, przekroczyła granicę polsko-białoruską na początku maja 2023 roku. Składając wniosek o udzielenie jej w Polsce ochrony międzynarodowej, H. deklarowała, że jest osobą małoletnią, jako dowód przedstawiając swój somalijski akt urodzenia. Potwierdzał on, że w momencie przekroczenia granicy H. miała 16 lat. W związku z nieposiadaniem paszportu, cudzoziemkę poddano badaniom wieku, w wyniku których zakwalifikowano ją jako osobę pełnoletnią. Na wniosek Straży Granicznej, Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim zadecydował o umieszczeniu Somalijki w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców na okres 30 dni. Następnie, okres ten został przedłużony o kolejne 90 dni.  

Po uzyskaniu informacji o tym, że w ośrodku strzeżonym może przebywać osoba małoletnia, HFPC zdecydowała się podjąć interwencję w tej sprawie. Współpracująca z HFPC adw. Ewa Ostaszewska-Żuk złożyła zażalenie na postanowienie sądu, wskazując m. in., że zgodnie z przepisami badanie wieku powinno zawierać informacją o granicy błędu, natomiast badanie H. takiej informacji nie zawierało. Pełnomocniczka zarzuciła sądowi I instancji naruszenie Konwencji o Prawach Dziecka i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ze względu na to, że istniały uzasadnione wątpliwości co do wieku osadzonej, które nie zostały prawidłowo rozpatrzone przez sąd. W rezultacie, w wydanym postanowieniu niesłusznie uznano migrantkę za osobę pełnoletnią i nie uwzględniono negatywnego wpływu pozbawienia wolności na jej rozwój psychofizyczny. 

Sprawa wpisuje się w szerszy problem, który HFPC dostrzega już od wielu lat. Przepisy zobowiązujące organy do dokonania oceny wieku osoby migrującej nie określają sposobu przeprowadzenia takiego badania. Podstawową metodą stosowaną przez polskie organy jest wykonanie RTG nadgarstka migranta lub migrantki, i ocena stopnia rozwoju kości na podstawie atlasu anatomicznego. Metoda ta uznawana jest przez wielu lekarzy i lekarki za przestarzałą i niebędącą w stanie prawidłowo określić wieku osoby w ten sposób badanej. Ich zdaniem procedura ta charakteryzuje się znacznym marginesem błędu i opiera się na materiałach referencyjnych, które nie uwzględniają pochodzenia etnicznego, stanu odżywienia i chorób, co jest szczególnie istotne dla osób pochodzących z miejsc ogarniętych konfliktem lub o ograniczonych zasobach. W 2018 roku Europejskie Stowarzyszenie Pediatrów wydało oświadczenie, w którym odradziło stosowanie tej metody. 

Więcej na hfpc.pl

Sprawdź także

Ślepym pozwem w hejterów

Marcin Wiącek na konferencji poświęconej przestępstwom z nienawiści Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział …