Strona główna / Aktualności / Ile rachunków może zablokować bank

Ile rachunków może zablokować bank

Do Rzecznika Praw Obywatelskich coraz częściej napływają skargi, z których wynika, że w sytuacji gdy organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest ono skuteczne w odniesieniu do wszystkich rachunków bankowych zobowiązanego. W praktyce banki automatycznie dokonują blokady na każdym z rachunków do wysokości egzekwowanej kwoty, nawet jeżeli na jednym z nich znajdują się wystarczające środki na uregulowanie należności. W konsekwencji następuje ograniczenie dostępu zobowiązanego do znacznie wyższych środków niż egzekwowana wierzytelność.
Paradoksalnie, im więcej rachunków bankowych posiada zobowiązany, tym wyższa kwota zostaje zablokowana. Taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa.
W opinii RPO obowiązujące przepisy dotyczące zasad prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego są wadliwie ukształtowane. Zgodnie z przepisami, zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał w zawiadomieniu o zajęciu numery tych rachunków. Wątpliwości dotyczą sytuacji, gdy organ egzekucyjny wskazał konkretny rachunek bankowy. Według poglądów części doktryny, zajęcie wywołuje skutek nie tylko w stosunku do tego rachunku, ale także do pozostałych rachunków zobowiązanego prowadzonych przez bank powiadomiony o zajęciu. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministerstwo Finansów o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …