Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Iluzja jawności procesu

Iluzja jawności procesu

Bartosz Pilitowski, Bogna Kociołowicz-Wiśniewska: Raport z przestrzegania w Polsce zasady jawnego procesu:”
Z pomocą wolontariuszy przeprowadziliśmy monitoring przestrzegania zasady jawności obejmujący Sąd Najwyższy oraz wszystkie sądy powszechne i administracyjne w kraju (łącznie 392 sądy). Sprawdziliśmy, w których sądach wprowadzono ograniczenia lub zakazy udziału publiczności w procesach i w jaki sposób zakomunikowano je na stronach internetowych sądów. W wybranych 30 sądach nasi wolontariusze sprawdzili także jak ograniczenia działają w praktyce czyli, czy postępując zgodnie z dodatkowymi wymogami ustanowionymi zarządzeniem obywatel może w praktyce wykonać swoje prawo do uczestnictwa w jawnej rozprawie lub posiedzeniu – piszą autorzy Raportu Fundacji Court Watch Polska.”
Raport jest dostępny na stronie:monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Veto dla „Lex-TVN”

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy medialnej. – Obóz Zjednoczonej Prawicy jest coraz bardziej podzielony …