Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Iluzja komputera dla osadzonego

Iluzja komputera dla osadzonego

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w sprawie dostępu osadzonych w jednostkach penitencjarnych do informacji publicznej. RPO twierdzi, że realizacja dostępu osadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej wciąż może charakter uznaniowy, ponieważ dyrektorzy
placówek penitencjarnych nie mają obowiązku użyczać osadzonym komputerów z dostępem do BIP. Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał się już w tej kwestii do Ministra Sprawiedliwości w 2011 r.
W odpowiedzi wyjaśniono, że ewentualne działania legislacyjne zmierzające do jednoznacznego uregulowania procedury udostępniania informacji publicznych powinny odnosić się do wszystkich podmiotów, które z przyczyn od siebie niezależnych nie mają dostępu do BIP, a nie jedynie do osób pozbawionych wolności.
Mimo obietnic ze strony resortów spraw wewnętrznych oraz administracji i cyfryzacji, iż podjęte zostaną prace analityczno-koncepcyjne nad nowelizacją ustawy w przedmiotowym zakresie, do dziś stan prawny nie uległ zmianie.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …