Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Iluzoryczne prawa dzieci

Iluzoryczne prawa dzieci

Do dziecka czekającego na azyl w Polsce, lekarz przyszedł po pół roku.

Na konferencji poświęconej prawom podstawowym w Brukseli, Agencja Praw Podstawowych UE opublikowała raport poświęcony prawom dzieci, które pozostają bez opieki i ubiegają się o azyl w państwach członkowskich UE (Separated, Asylum-seeking Children in European Union Member States). Wyniki raportu pokazują, że prawa tych dzieci są często łamane.
Badanie było przeprowadzone w 2009 w 12 krajach Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, na Cyprze, Francji, na Węgrzech, Włoszech, na Malcie, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwecji oraz w Wielkiej Brytanii).
FRA przeprowadziła wywiad z 300 dziećmi ubiegającymi się o azyl w państwach członkowskich. Jednocześnie, ankietowanymi byli również dorośli opiekujący się tymi dziećmi. W raporcie przytoczono szereg cytatów z tych rozmów. Wyniki raportu wskazują, że dzieci często przebywają w ośrodkach, których warunki nie są dla nich odpowiednie. Zdarza się również, że dzieci przebywają w ośrodkach detencji, nawet jeśli nie popełniły żadnego przestępstwa. Dzieci przebywające w polskich ośrodkach dla cudzoziemców skarżą się często na ich przeludnienie.
Ponadto, dzieci z niektórych polskich ośrodków wskazują, że często nie dostają odpowiedniej dla nich ilości jedzenia. Kolejnym często podnoszonym problemem jest dostęp do opieki medycznej. Jeden z chłopców przybywający w polskim ośrodku dla uchodźców przyznał, że czekał prawie pół roku na wizytę u lekarza. W raporcie wskazuje się również, że dzieci często nie rozumieją zasad procedur, w których uczestniczą. Ponadto, dzieci wskazują, że rzadko bierze się pod uwagę w postępowaniach ich opinie. W Polsce dzieci skarżyły się również na problemy przystosowawcze w szkole. Ankietowani opiekunowie zwracali uwagę, iż nauczyciele zwykle nie są odpowiednio przygotowani do pracy z dziećmi przebywającymi w ośrodkach dla cudzoziemców. Jednocześnie w raporcie przytacza się niezwykle ważną kwestię potencjalnego handlu dziećmi.
W odniesieniu do Polski, opiekunowie zajmujący się dziećmi przebywającymi w ośrodkach dla cudzoziemców, szczególnie uczulali na konieczność weryfikowania tego, czy dana osoba podająca się za opiekuna prawnego dziecka, rzeczywiście nim jest.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …