Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / INEA łamie prawo

INEA łamie prawo

Operator telekomunikacyjny nie może rozwiązać umowy bez wcześniejszego powiadomienia ani pobierać opłaty za ponowne podłączenie do sieci. Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, takie praktyki dopisano do rejestru klauzul niedozwolonych. Poznański operator INEA opłaty takie pobiera, czyli łamie prawo. Wpisanie stosowanych przez firmę przepisów do rejestru klauzul niedozwolonych skutkuje tym, że ich używanie staje się zabronione dla wszystkich przedsiębiorców działających na rynku. Do rejestru UOKiK zostało wpisanych dziewięć postanowień, znajdujących się w regulaminie świadczenia usług oraz cenniku. Urząd zastrzega, że operator może rozwiązać umowę. Jednak wcześniej powinien poinformować klienta o zaległościach i wyznaczyć mu dodatkowy termin na dokonanie wpłaty.
Zakaz pobierania opłaty za ponowne podłączenie do sieci
Wśród wpisanych do rejestru postanowień znajduje się również pobieranie opłaty np. za ponowne włączenie do sieci lub zdjęcie blokady połączeń założonej z powodu, że klient przekroczył termin płatności. Nawet jeśli świadczenie usług było zawieszone, to operator pobierał pełną opłatę abonamentową, a także mógł nałożyć na konsumenta ustawowe odsetki. Dlatego nie powinien obciążać go jeszcze kolejna opłatą – uważa UOKiK.
Pozew w sprawie uznania za niedozwolone klauzul stosowanych przez PTK Centertel prezes UOKiK złożyła w kwietniu 2009 r. W listopadzie 2009 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił zdanie Urzędu i uznał za niedozwolone zakwestionowane klauzule. PTK Centertel złożyła apelację, jednak wycofała ją przed rozpatrzeniem sprawy; sąd umorzył postępowanie, a wyrok uprawomocnił się. Obecnie w rejestrze znajduje się ponad 2 tysiące klauzul, z czego 134 dotyczy usług telekomunikacyjnych i internetowych.
O praktykach stosowanych przez spółke INEA. Czyli pobieraniu opłaty za ponowne uruchomienie telefonu po uiszczeniu zaległego abonamentu, zawiadomiliśmy UOKiK.

Sprawdź także

Polska bezprawiem stoi

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i …