Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Informacja o egzaminie na syndyka

Informacja o egzaminie na syndyka

26 listopada 2012 r. odbył się ostatni – z trzech wyznaczonych w roku 2012 ? egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był szesnastym od czasu wejścia w życie nowej regulacji dotyczącej tego egzaminu. Do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję przystąpiły 102 osoby ze 125 osób, które zgłosiły się do tego egzaminu. Ogłoszenie wyników egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka nastąpiło 3 grudnia 2012 r. Egzamin zdało 66 osób, tj. 64.7% osób przystępujących do egzaminu i był to jeden z lepszych wyników z dotychczas przeprowadzonych egzaminów. Spośród zdających 13 osób uzyskało negatywny wyniku z testu, 33 osoby z zadania problemowego, jeden ze zdających nie przystąpił do tej części egzaminu zaś 9 zdających uzyskało negatywny wynik z obu części egzaminu.
Po egzaminie, przeprowadzonym w dniu 26 listopada br. uprawnienie do uzyskania licencji syndyka (po spełnieniu pozostałych przesłanek) nabyło łącznie 1370 osób, z których 627 osób uzyskało dotychczas licencję.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …