Strona główna / Aktualności / Inicjatywa obywatelska przez internet

Inicjatywa obywatelska przez internet

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z postulatem wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, które umożliwią osobom popierającym obywatelski projekt ustawy składanie podpisów drogą elektroniczną. Wykorzystanie nowoczesnych technologii może przyczynić się – zdaniem Rzecznika – do zwiększenia
udziału obywateli w życiu publicznym. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Szczegółową procedurę określa ustawa z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Właściwe funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej jako jednego z ważnych elementów państwa demokratycznego pozostaje w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich. W wystąpieniu z 5 stycznia 2012 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie europejskiej inicjatywy ustawodawczej Rzecznik zwrócił uwagę także na zasadność wprowadzenia możliwości składania podpisów drogą elektroniczną w ramach krajowej inicjatywy ustawodawczej.
Problematyka ta była podejmowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, a także w toku prac sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji. Prace te nie zostały jednak skutecznie zakończone. Propozycje wprowadzenia zmian w ustawodawstwie dotyczącym obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej przedstawiają również niezależne ośrodki badawcze. Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zorganizował w maju 2014 r. debatę pt. ?Elektroniczna inicjatywa ustawodawcza ? dlaczego w Unii Europejskiej funkcjonuje, a w Polsce nie ??, natomiast w 2015 roku opublikował ekspertyzę pt. ?Elektroniczne poparcie inicjatyw obywatelskich”

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …