Strona główna / Aktualności / Inna filozofia procesu karnego

Inna filozofia procesu karnego

Zszokowani sejmową dysputą na temat aborcji tylko nieliczni zauważyli, że Sejm RP przyjął reformę procedury karnej. Jest to jedna z najbardziej istotnych ustaw przygotowanych przez ministra sprawiedliwości w celu uproszczenia i skrócenia czasu trwania postępowań przed sądami. Nowelizacja kpk, kk i niektórych innych ustaw
została opracowana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego działającą przy ministrze sprawiedliwości. Najważniejsze zmiany w przyjętej dzisiaj procedurze karnej, które będą miały szereg pozytywnych efektów to:
Zmiana filozofii prowadzenia procesu sądowego przez zaktywizowanie stron procesowych (obrońcy i oskarżyciela) przy jednoczesnym wzmocnieniu roli sądu, jako arbitra. Zgodnie z doprecyzowanym przez Senat i przyjętym przez Sejm zapisem sąd w procesie będzie mógł przeprowadzić dowód z urzędu tylko „w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami”. Szerszy dostęp do pomocy prawnej dla stron na etapie postępowania sądowego w sprawach karnych. Przyznanie radcom prawnym uprawnień w zakresie prowadzenia obrony w sprawach karnych i sprawach karno-skarbowych. Lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi – odciążenie sędziów, prezesów sądów i przewodniczących wydziałów dzięki powierzeniu rozstrzygania niektórych spraw referendarzom i poszerzenie kategorii spraw, w których sąd orzeka w składzie jednoosobowym zamiast trzyosobowym. Usprawnienie i przyspieszenie postępowania dzięki nowemu ujęciu instytucji mediacji. Ograniczenie przewlekłości postępowania odwoławczego. Ograniczenie nadmiernego stosowania środków zapobiegawczych, takich jak tymczasowe aresztowanie. Zastąpienie w znacznej liczbie spraw dłużej trwającego postępowania karnego szybszym postępowaniem w sprawach o wykroczenia (np. w przypadku kradzieży do 400 zł, jazdy na rowerze w stanie nietrzeźwości). Wprowadzenie umorzenia (na wniosek pokrzywdzonego) w przypadku pojednania sprawcy z pokrzywdzonym i naprawienia szkody lub zadośćuczynienia krzywdzie.
Na mocy jednej z poprawek Senatu, termin wejścia w życie zmian przesunięto o pół roku – z początku stycznia na początek lipca 2015 r. Zmiana daty wejścia w życie nowelizacji jest wskazana ze względu na zsynchronizowanie przyjętych zmian w procedurze karnej z wprowadzeniem przygotowywanej nowej ustawy o prokuraturze, której uchwalenie ma być następną częścią reformy. Nowelizacja kpk oraz kilku innych ustaw trafi teraz do podpisu Prezydenta.
Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …