Inni wyprzedzili UAM

W Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie odbyło się spotkanie ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z dziekanami i prodziekanami do spraw dydaktycznych wydziałów prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych. W spotkaniu wzięli udział dziekani 14 uniwersytetów oraz 10 uczelni niepublicznych z wykładanym prawem.

W naradzie uczestniczyła również minister nauki i szkolnictwa wzyższego Barbara Kudrycka oraz podsekretarze stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości ? Jacek Czaja i Piotr Kluz.
Zaprezentowano analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, które odbyły się w dniu 19 września 2009 r. oraz nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym, przyjęty przez Radę Ministrów w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym. Prowadzenie naboru na aplikacje korporacyjne w formie egzaminu państwowego jest zdaniem Misnisterstwa Sprawiedliwości wielkim osiągnięciem. Egzaminy państwowe są w pełni obiektywne, a jedynym kryterium, które obecnie decyduje o wyniku egzaminu na aplikacje jest wiedza kandydata ? podkreślał K. Kwiatkowski.
Dodajmy, że zupelnie innego zdania są korporacje prawnicze, które uważaja, że skoro egzaminy mają być tak latwe, to lepiej z nich całkowicie zrezuygnować i zezwolić, aby kazdy kto chce mógł rozpocząć wybraną aplikację.
Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz profilu osób zdających została przeprowadzona przez Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie analizy niemal 14 000 kwestionariuszy osobowych oraz kart odpowiedzi osób zdających egzaminy wstępne.
Najlepsze wyniki z egzaminów, które odbyły się 19 września 2009 r. uzyskali absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu w Białymstoku. Analiza wykazała również, że istnieje ścisła zależność pomiędzy oceną na dyplomie a pozytywnym wynikiem egzaminu.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …