Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Innowacyjni dyrektorzy na start

Innowacyjni dyrektorzy na start

Krajowa Rada Radców Prawnych po raz kolejny ogłasza konkurs „Innowacyjny Dyrektor Działu Prawnego”. Zgłoszenia przyjmuje do 25 października 2013. Zgłoszenie do Konkursu następuje po wypełnieniu aplikacji do Konkursu zamieszczonej poniżej i przesłaniu jej drogą elektroniczną na adres centrum.prasowe@kirp.pl lub listownie na adres KRRP.
W Konkursie będą rozpatrywane prace, które zostaną przesłane lub dostarczone do Organizatora do dnia 25 października 2013 do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Innowacyjny dyrektor działu prawnego? lub elektronicznie na adres: centrum.prasowe@kirp.pl . Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub nadesłane po upływie terminu, o którym wyżej mowa, nie będą podlegały ocenie. Konkurs „Innowacyjny dyrektor działu prawnego”.
KRRP zprasza wszystkich dyrektorów działów prawnych do wzięcia udziału w konkursie Krajowej Rady Radców Prawnych „Innowacyjny Dyrektor Działu Prawnego”. Każda osoba, nawet sam dyrektor działu prawnego, może przesłać zgłoszenie na najbardziej innowacyjnego dyrektora działu. Merytoryczny zakres innowacji, które można zgłaszać do konkursu obejmuje: zarządzanie, sektor IT, sektor HR, komunikację z klientami, komunikację zewnętrzną, zarządzanie potencjałem intelektualnym, nowe metody pracy prawniczej, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oraz sektor szkoleń. Kapituła konkursowa ma czas na wybór do 30 października, a uroczyste przedstawienie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 7 listopada 2013 roku. Jednocześnie KRRP Informuje, że konkurs „Innowacyjna Kancelaria” został przesunięty na połowę 2014 roku.

Sprawdź także

Na garnuszku rodziców

Przyszli sędziowie na dzień dobry dostają mniej niż pensja minimalna i zakaz innej pracy. Nie …