Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Instytut Allerhanda i KongRes 2015

Instytut Allerhanda i KongRes 2015

Krajowa Izba Syndyków informuje, iż ma zaszczyt być organizatorem drugiej edycji kongresu dedykowanego prawu restrukturyzacyjnemu. Wydarzenie stanowi jedyną tej rangi interdyscyplinarną (łączącą prawo z ekonomią) konferencję naukowo-praktyczną w Polsce. Celem organizatorów jest animowanie i kształtowanie debatyw zakresie kierunków rozwoju teorii i praktyki projektów restrukturyzacyjnych. Zależy nam także na kształtowaniu debaty na publicznym forum kongresowym rozumianej jako metodologicznie poprawna dyskusja przedstawicieli interesariuszy procesu restrukturyzacji, zmierzającej do wypracowania rozwiązań uwzględniających sprawiedliwą wypadkową interesów tychże uczestników.
II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego ? KongRes 2015 jest niewątpliwie niezwykle doniosłym dla praktyków wydarzeniem. W przeddzień uchwalenia prawa restrukturyzacyjnego stanowi bowiem jedyne forum wymiany poglądów dotyczących trudności interpretacyjnych zawartych w projekcie ustawy. Innymi słowy ? jeśli gdzieś warto poznać meandry prawa restrukturyzacyjnego, to właśnie tu! Co ważne, formuła kongresu pomyślana jest w ten sposób, by jego zawartość merytoryczna, idee, dyskusje i polemiki zostały utrwalone w formie merytorycznego raportu z wydarzenia, który ? wzorem uprzednich tego typu wydarzeń organizowanych przez Instytut Allerhanda ? stanowić może impuls dla ustawodawcy do zmierzenia się ze zidentyfikowanymi dysfunkcjami. Serdecznie zapraszamy do udziału! Wśród tematów Kongresu są m.in.: • restrukturyzacja sektora górniczego (czy konieczna jest zmiana prawa oprócz projektu prawo restrukturyzacyjne, dlaczego podejście systemowe może być niewystarczające, restrukturyzacja a pomoc publiczna, prawo upadłościowe a związki zawodowe), • transgraniczna restrukturyzacja grup spółek (obecne kierunki zmiany rozporządzenia 1346/2000, obecne kierunki rozwoju prawa modelowego (ONZ)), • prawo restrukturyzacyjne ? stan obecny (zmiany w toku prac legislacyjnych — sprawozdanie ze stanu prac, Centralny Rejestr Upadłości, pozycja (prawa i obowiązki) doradców restrukturyzacyjnych w prawie restrukturyzacyjnym, uprawnienia wierzyciela wobec zagrożonego niewypłacalnością dłużnika w prawie restrukturyzacyjnym, pozycja dłużnika wobec potencjalnych działań wierzyciela), • konwersja w układzie ? wnioski de lege lata. Agenda Kongresu znajduje się tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/kongres2015-ii-polski-kongres-prawa-restrukturyzacyjnego-kongres-2015/kongres2015-agenda/ Uczestnicy Kongresu: kadra zarządzająca oraz właściciele i prawnicy wewnętrzni spółek branżowych, prawnicy, przedstawiciele kancelarii prawnych i firm doradczych prowadzących praktykę w zakresie prawa retsrukturyzacyjnego, przedstawiciele sektora publicznego, przedstawiciele świata nauki, regulatorzy rynku, nadzorcy publiczni, dziennikarze branżowi, komentatorzy życia gospodarczego. Dla Członków Krajowej Izby Syndyków [w ramach współpracy patronackiej] proponujemy też specjalną, niższą opłatę konferencyjną w wysokości 700 zł + VAT. By skorzystać ze zniżki, należy koniecznie wpisać podczas rejestracji w polu ?Komentarz? hasło ?IA KIS 2015?. Rejestracja tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/kongres2015-ii-polski-kongres-prawa-restrukturyzacyjnego-kongres-2015/14490-2/
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Krajowa Izba Syndyków, Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia?, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Konfederacja Lewiatan, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Centrum C-Law.org.
*Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.
**12 marca 2015 r., Warszawa, hotel Polonia Palace www.KongRes2015.allerhand.pl Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl

Sprawdź także

RPO żąda pełnej rehabilitacji

Kasacja RPO na rzecz skazanych w „procesie brzeskim” uwzględniona. Sąd Najwyższy uniewinnił Wincentego Witosa i …