Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Instytut Ekspertyz Gospodarczych

Instytut Ekspertyz Gospodarczych

Niebawem powstanie Instytut Ekspertyz Gospodarczych zapowiada Andrzej Seremet. Prokurator Generalny Andrzej Seremet uczestniczył w zorganizowanej przez Business Centre Club, Krajową Izbę Gospodarczą i Polską Radę Biznesu debacie nt.: ?Państwo jest nadal wrogie przedsiębiorcy?? W trakcie spotkania jego uczestnicy rozmawiali m.in. na temat ewentualnych zmian przepisów, w szczególności penalizujących działanie na szkodę spółek handlowych, przyczyn długotrwałości postępowań przygotowawczych w sprawach gospodarczych, jakości ekspertyz biegłych powoływanych w sprawach gospodarczych, szkoleń dla prokuratorów w zakresie prawa gospodarczego.
Andrzej Seremet zadeklarował gotowość podjęcia dalszych rozmów w tym zakresie, przedstawił również pomysł stworzenie państwowego instytutu ekspertyz gospodarczych działającego na wzór instytutu ekspertyz sądowych w Krakowie. W ocenie Prokuratora Generalnego taka placówka mogłaby przygotowywać wysokiej jakości ekspertyzy gospodarcze. Pomysł zyskał szeroką akceptację uczestników debaty.

Sprawdź także

„LexTVN” narusza prawo

„LexTVN” narusza prawa obywateli i godzi w interesy Polski. Opinia b. RPO Adama Bodnara dla …