Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Integracja dla osób uzależnionych

Integracja dla osób uzależnionych

Takie rozwiązania wprowadzi nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw, która zacznie obowiązywać od 24 października 2015 r. Ustawa m.in. umożliwia udział w zajęciach integracyjnych w klubach i centrach integracji społecznej osobom dotkniętym problemem uzależnienia,które nigdy nie odbyły terapii,osób współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem. Ustawa zwiększa z 20 do 50 proc. świadczenia integracyjnego wysokość premii motywacyjnej, przyznawanej najaktywniejszym uczestnikom zajęć terapeutycznych, osiągającym największe postępy w reintegracji społecznej i zawodowej.
Oznacza to zwiększenie premii z ok. 80 do ponad 200 zł. Ponadto nowelizacja zmienia niektóre wymogi dotyczące przyznania i przedłużania statusu Centrum Integracji Społecznej, zakresu działań realizowanych przez Centrum, zasad finansowania działalności Centrum, zasad zatrudniania i warunków pracy pracowników Centrum. Ustawa przewiduje także utworzenie, przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Rady Zatrudnienia Socjalnego jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach zatrudnienia socjalnego.
Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 5 sierpnia 2015 r., a prezydent podpisał ją 24 września br. Dz.U. 2015 poz. 1567

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …