Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Interes byłych właścicieli

Interes byłych właścicieli

Jednym z ostatnich posunięć ustępującego prezydenta było skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy ? Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prezydent RP wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności
z Konstytucją ustawy zmieniającej sytuację prawną byłych właścicieli nieruchomości warszawskich odebranych dekretem z 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.
Ustawa m.in. przyznaje miastu Warszawie i Skarbowi Państwa prawo pierwokupu wobec roszczeń byłych właścicieli nieruchomości warszawskich – rozwiązanie to nie zostało zakwestionowane przez Prezydenta RP. Ustawa wprowadza ponadto nowe przesłanki rozpatrywania wniosków byłych właścicieli. Są one dla nich niekorzystne bo rozszerzają podstawy prawne umożliwiające odmowę realizacji ich praw. Dodatkowo ustawa pozwala zakończyć prowadzone postępowanie, gdy nie można odnaleźć byłego właściciela. Może to nastąpić, gdy w ciągu sześciu miesięcy nikt się nie zgłosi lub pomimo zgłoszenia nie udowodni swoich praw w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Obie regulacje pogarszają sytuację byłych właścicieli. Mimo, że ich skutkiem może być pozbawienie byłych właścicieli ich roszczeń ustawa nie przewiduje w zamian rekompensaty.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …