Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Internetowe portale orzeczeń

Internetowe portale orzeczeń

Zgodnie z zapowiedziami resortu sprawiedliwości wszystkie sądy apelacyjne uruchomiły internetowe portale 0rzeczeń. Pod adresem http://orzeczenia.ms.gov.pl znajdują się linki do Portali w każdym z 11 Sądów Apelacyjnych, na których systematycznie, po poddaniu procesowi anonimizacji, będą umieszczane orzeczenia sądowe. Na stronie orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Poznaniu pomimo kilkunastu wpisów nie udało się uzyskać dostępu do żadnego orzeczenia. Być może dlatego, że wybór najciekawszych orzeczeń można od kilku miesięcy czytać na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Jak nas poinformowała sędzia Elżbieta Fijałkowska, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, począwszy od 1 sierpnia sędziowie będą swoje orzeczenia sukcesywnie zamieszczać na portlau. Trochę zatem czasu uplynie, zanim każdy będzie mógł się dowiedzieć dlaczego zapadł taki, a nie inny wyrok.
Według zamierzeń resortu dzięki internetowym portalom orzeczeń każdy, bez potrzeby dokonywania procesu rejestracji, będzie mógł uzyskać dostęp do aktualnego orzecznictwa danego sądu apelacyjnego, z wyjątkiem niektórych spraw, które zostały wyłączone (dotyczących rozwodów, separacji, czy też ubezwłasnowolnienia). Każde orzeczenie publikowane będzie wraz z uzasadnieniem po dokonaniu uprzednio anonimizacji. Wyszukiwanie podstawowe umożliwi odnalezienie poszukiwanego orzeczenia według dwóch kryteriów – słowa kluczowego lub sygnatury akt. Ponadto, korzystając z funkcji wyszukiwania zaawansowanego użytkownik będzie mógł skorzystać z dodatkowych opcji.
Przyjęty proces udostępniania treści orzeczeń odbywa się za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, z zachowaniem wszelkich wymogów normatywnych m.in. w przedmiocie ochrony dóbr osobistych i danych osobowych. Anonimizacja danych polega na usunięciu z treści orzeczenia wszelkich danych osobowych oraz innych informacji umożliwiających identyfikację konkretnych faktów, podmiotów i okoliczności przy jednoczesnym zachowaniu treści natury ogólnej zanonimizowanego dokumentu tak aby w jak największym stopniu zachował swoją czytelność. Proces anonimizacji stanowi kompromis między udostępnianiem informacji w celu ich upublicznienia, a potrzebą przestrzegania obowiązujących norm prawnych gwarantujących ochronę określonych dóbr i wartości. Portal zawiera oprogramowanie służące do złożonego wyszukiwania opublikowanych orzeczeń na podstawie wybranych informacji, w tym: sygnatury orzeczenia, daty jego wydania, sądu i składu orzekającego w danej sprawie. Jednocześnie możliwe jest zapoznanie się ze zbiorami orzeczeń wyodrębnionymi na podstawie wpisanego pojęcia, hasła tematycznego czy rodzaju orzeczenia.
Dodatkowo portal został wyposażony w funkcje ułatwiające proces wyszukiwania, tj. funkcję podpowiedzi, korekty błędnie wpisanego pojęcia oraz sortowania wyników według trafności występowania w treści orzeczenia poszukiwanej frazy. Po dokonaniu wyboru określonego orzeczenia, użytkownik może zapoznać się z treścią metryki zawierającej m.in. dane o składzie orzekającym, sygnaturze akt, treści rozstrzygnięcia, właściwości sądu, a także może zapoznać się z treścią orzeczenia. Portal umożliwia sporządzenie wydruku treści orzeczenia bądź zapisanie go w postaci cyfrowej.
Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości koniecznym jest zapewnienie szerszej realizacji prawa do sądu, którego elementem jest zapewnienie jawności działania i szerokiego dostępu do informacji sądowej obejmującej orzecznictwo sądów powszechnych wszystkich szczebli.
Patrycja Loose, rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości

Sprawdź także

Ultimatum KE dla Polski

KOMISJA EUROPEJSKA STAWIA POLSCE ULTIMATUM. MOŻLIWE SANKCJE FINANSOWE Komisja Europejska wysłała we wtorek list do …

Strona główna / Aktualności / Internetowe portale orzeczeń

Internetowe portale orzeczeń

Do końca lipca 2012 r. w każdym Sądzie Apelacyjnym zostaną uruchomione Internetowe Portale Orzeczeń. Podobna zakładka istnieje już na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, gdzie można zapoznać się z wybranymi orzeczeniami poznańskiego trybunału. Nowy portal ma rozszerzyć ofertę. To krok do zapewnienia jeszcze szerszej realizacji prawa do sądu. – To krok do zapewnienia jeszcze szerszej realizacji prawa do sądu, którego elementem jest zapewnienie jawności działania i szerokiego dostępu do informacji sądowej obejmującej orzecznictwo sądów powszechnych wszystkich szczebli. – Chciałbym Państwu zaprezentować nowatorski projekt, który umożliwi wszystkim obywatelom łatwy i szybki, bo przez Internet, dostęp do orzeczeń polskich sądów ? mówił minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, podczas konferencji prasowej. Nie mam wątpliwości, że bez publicznego dostępu do wyroków wydawanych przez sądy, nie mamy co marzyć o transparentności działania naszego wymiaru sprawiedliwości- dodał.
Od stycznia 2012 r. w ramach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu działa Portal Orzeczeń, który dostępny jest pod adresem https://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl. Za jego pośrednictwem, bez potrzeby dokonywania procesu rejestracji, można uzyskać dostęp do aktualnego orzecznictwa ww. sądu, z wyjątkiem niektórych spraw, które zostały wyłączone (dotyczących rozwodów, separacji, czy też ubezwłasnowolnienia). Każde orzeczenie publikowane jest wraz z uzasadnieniem po dokonaniu uprzednio anonimizacji. Wyszukiwanie podstawowe umożliwia odnalezienie poszukiwanego orzeczenia według dwóch kryteriów – słowa kluczowego lub sygnatury akt. Ponadto, korzystając z funkcji wyszukiwania zaawansowanego użytkownik może skorzystać z dodatkowych opcji.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem do końca lipca 2012 r. analogiczne do wrocławskiego Portale Orzeczeń zostaną uruchomione w każdym Sądzie Apelacyjnym. Przyjęty proces udostępniania treści orzeczeń odbywa się za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, z zachowaniem wszelkich wymogów normatywnych m.in. w przedmiocie ochrony dóbr osobistych i danych osobowych. Dostęp do owych treści spełnia wiele funkcji: wpływa na popularyzację podstawowych instytucji prawnych wśród obywateli, umożliwia zapoznanie się z treścią dowolnego orzeczenia, realizuje zasadniczą funkcję kontrolną wyrażoną przez tzw. kontrolę społeczną pracy wymiaru sprawiedliwości (dotychczas niemożliwą do wypełnienia na taką skalę), przeobraża wizerunek sądów powszechnych i wizerunek całego rozbudowanego systemu, którego generalnym zadaniem jest sprawne wymierzanie sprawiedliwości. zachowaniu treści natury ogólnej zanonimizowanego dokumentu tak aby w jak największym stopniu zachował swoją czytelność. bankowej czy tajemnicy handlowej przedsiębiorców. Jawne są zaś imiona i nazwiska członków składu orzekającego, protokolantów i nazwa sądu.
Portal zawiera oprogramowanie służące do złożonego wyszukiwania opublikowanych orzeczeń na podstawie wybranych informacji, w tym: sygnatury orzeczenia, daty jego wydania, sądu i składu orzekającego w danej sprawie. Jednocześnie możliwe jest zapoznanie się ze zbiorami orzeczeń wyodrębnionymi na podstawie wpisanego pojęcia, hasła tematycznego czy rodzaju orzeczenia. Dodatkowo portal został wyposażony w funkcje ułatwiające proces wyszukiwania, tj. funkcję podpowiedzi, korekty błędnie wpisanego pojęcia oraz sortowania wyników według trafności występowania w treści orzeczenia poszukiwanej frazy. Po dokonaniu wyboru określonego orzeczenia, użytkownik może zapoznać się z treścią metryki zawierającej m.in. dane o składzie orzekającym, sygnaturze akt, treści rozstrzygnięcia, właściwości Sądu, a także może zapoznać się z treścią orzeczenia. Portal umożliwia sporządzenie wydruku treści orzeczenia bądź zapisanie go w postaci cyfrowej. Internetowy portal orzeczeń zapewnia zachowanie pełnego bezpieczeństwa teleinformatycznego na każdym etapie jego wykorzystania. Stanowi on narzędzie służące ujednoliceniu linii orzeczniczej, wykonywaniu kontroli społecznej nad prawidłowością działania wymiaru sprawiedliwości, a także kształtowania kultury prawnej społeczeństwa.
– Wierzę w to, że dzięki portalowi uda się podnieść jakość orzecznictwa polskich sądów, co z kolei przełoży się na poprawę ich wizerunku ? zaznaczył Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. A powszechna dostępność do orzecznictwa poprawi wiedzę Polaków o przysługujących im uprawnieniach, jak i ciążących na nich obowiązkach- zakończył.

Sprawdź także

Ultimatum KE dla Polski

KOMISJA EUROPEJSKA STAWIA POLSCE ULTIMATUM. MOŻLIWE SANKCJE FINANSOWE Komisja Europejska wysłała we wtorek list do …