Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Internetowe portale orzeczeń

Internetowe portale orzeczeń

Zgodnie z zapowiedziami resortu sprawiedliwości wszystkie sądy apelacyjne uruchomiły internetowe portale 0rzeczeń. Pod adresem http://orzeczenia.ms.gov.pl znajdują się linki do Portali w każdym z 11 Sądów Apelacyjnych, na których systematycznie, po poddaniu procesowi anonimizacji, będą umieszczane orzeczenia sądowe. Na stronie orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Poznaniu pomimo kilkunastu wpisów nie udało się uzyskać dostępu do żadnego orzeczenia. Być może dlatego, że wybór najciekawszych orzeczeń można od kilku miesięcy czytać na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Jak nas poinformowała sędzia Elżbieta Fijałkowska, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, począwszy od 1 sierpnia sędziowie będą swoje orzeczenia sukcesywnie zamieszczać na portlau. Trochę zatem czasu uplynie, zanim każdy będzie mógł się dowiedzieć dlaczego zapadł taki, a nie inny wyrok.
Według zamierzeń resortu dzięki internetowym portalom orzeczeń każdy, bez potrzeby dokonywania procesu rejestracji, będzie mógł uzyskać dostęp do aktualnego orzecznictwa danego sądu apelacyjnego, z wyjątkiem niektórych spraw, które zostały wyłączone (dotyczących rozwodów, separacji, czy też ubezwłasnowolnienia). Każde orzeczenie publikowane będzie wraz z uzasadnieniem po dokonaniu uprzednio anonimizacji. Wyszukiwanie podstawowe umożliwi odnalezienie poszukiwanego orzeczenia według dwóch kryteriów – słowa kluczowego lub sygnatury akt. Ponadto, korzystając z funkcji wyszukiwania zaawansowanego użytkownik będzie mógł skorzystać z dodatkowych opcji.
Przyjęty proces udostępniania treści orzeczeń odbywa się za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, z zachowaniem wszelkich wymogów normatywnych m.in. w przedmiocie ochrony dóbr osobistych i danych osobowych. Anonimizacja danych polega na usunięciu z treści orzeczenia wszelkich danych osobowych oraz innych informacji umożliwiających identyfikację konkretnych faktów, podmiotów i okoliczności przy jednoczesnym zachowaniu treści natury ogólnej zanonimizowanego dokumentu tak aby w jak największym stopniu zachował swoją czytelność. Proces anonimizacji stanowi kompromis między udostępnianiem informacji w celu ich upublicznienia, a potrzebą przestrzegania obowiązujących norm prawnych gwarantujących ochronę określonych dóbr i wartości. Portal zawiera oprogramowanie służące do złożonego wyszukiwania opublikowanych orzeczeń na podstawie wybranych informacji, w tym: sygnatury orzeczenia, daty jego wydania, sądu i składu orzekającego w danej sprawie. Jednocześnie możliwe jest zapoznanie się ze zbiorami orzeczeń wyodrębnionymi na podstawie wpisanego pojęcia, hasła tematycznego czy rodzaju orzeczenia.
Dodatkowo portal został wyposażony w funkcje ułatwiające proces wyszukiwania, tj. funkcję podpowiedzi, korekty błędnie wpisanego pojęcia oraz sortowania wyników według trafności występowania w treści orzeczenia poszukiwanej frazy. Po dokonaniu wyboru określonego orzeczenia, użytkownik może zapoznać się z treścią metryki zawierającej m.in. dane o składzie orzekającym, sygnaturze akt, treści rozstrzygnięcia, właściwości sądu, a także może zapoznać się z treścią orzeczenia. Portal umożliwia sporządzenie wydruku treści orzeczenia bądź zapisanie go w postaci cyfrowej.
Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości koniecznym jest zapewnienie szerszej realizacji prawa do sądu, którego elementem jest zapewnienie jawności działania i szerokiego dostępu do informacji sądowej obejmującej orzecznictwo sądów powszechnych wszystkich szczebli.
Patrycja Loose, rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …

Strona główna / Aktualności / Internetowe portale orzeczeń

Internetowe portale orzeczeń

Do końca lipca 2012 r. w każdym Sądzie Apelacyjnym zostaną uruchomione Internetowe Portale Orzeczeń. Podobna zakładka istnieje już na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, gdzie można zapoznać się z wybranymi orzeczeniami poznańskiego trybunału. Nowy portal ma rozszerzyć ofertę. To krok do zapewnienia jeszcze szerszej realizacji prawa do sądu. – To krok do zapewnienia jeszcze szerszej realizacji prawa do sądu, którego elementem jest zapewnienie jawności działania i szerokiego dostępu do informacji sądowej obejmującej orzecznictwo sądów powszechnych wszystkich szczebli. – Chciałbym Państwu zaprezentować nowatorski projekt, który umożliwi wszystkim obywatelom łatwy i szybki, bo przez Internet, dostęp do orzeczeń polskich sądów ? mówił minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, podczas konferencji prasowej. Nie mam wątpliwości, że bez publicznego dostępu do wyroków wydawanych przez sądy, nie mamy co marzyć o transparentności działania naszego wymiaru sprawiedliwości- dodał.
Od stycznia 2012 r. w ramach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu działa Portal Orzeczeń, który dostępny jest pod adresem https://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl. Za jego pośrednictwem, bez potrzeby dokonywania procesu rejestracji, można uzyskać dostęp do aktualnego orzecznictwa ww. sądu, z wyjątkiem niektórych spraw, które zostały wyłączone (dotyczących rozwodów, separacji, czy też ubezwłasnowolnienia). Każde orzeczenie publikowane jest wraz z uzasadnieniem po dokonaniu uprzednio anonimizacji. Wyszukiwanie podstawowe umożliwia odnalezienie poszukiwanego orzeczenia według dwóch kryteriów – słowa kluczowego lub sygnatury akt. Ponadto, korzystając z funkcji wyszukiwania zaawansowanego użytkownik może skorzystać z dodatkowych opcji.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem do końca lipca 2012 r. analogiczne do wrocławskiego Portale Orzeczeń zostaną uruchomione w każdym Sądzie Apelacyjnym. Przyjęty proces udostępniania treści orzeczeń odbywa się za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, z zachowaniem wszelkich wymogów normatywnych m.in. w przedmiocie ochrony dóbr osobistych i danych osobowych. Dostęp do owych treści spełnia wiele funkcji: wpływa na popularyzację podstawowych instytucji prawnych wśród obywateli, umożliwia zapoznanie się z treścią dowolnego orzeczenia, realizuje zasadniczą funkcję kontrolną wyrażoną przez tzw. kontrolę społeczną pracy wymiaru sprawiedliwości (dotychczas niemożliwą do wypełnienia na taką skalę), przeobraża wizerunek sądów powszechnych i wizerunek całego rozbudowanego systemu, którego generalnym zadaniem jest sprawne wymierzanie sprawiedliwości. zachowaniu treści natury ogólnej zanonimizowanego dokumentu tak aby w jak największym stopniu zachował swoją czytelność. bankowej czy tajemnicy handlowej przedsiębiorców. Jawne są zaś imiona i nazwiska członków składu orzekającego, protokolantów i nazwa sądu.
Portal zawiera oprogramowanie służące do złożonego wyszukiwania opublikowanych orzeczeń na podstawie wybranych informacji, w tym: sygnatury orzeczenia, daty jego wydania, sądu i składu orzekającego w danej sprawie. Jednocześnie możliwe jest zapoznanie się ze zbiorami orzeczeń wyodrębnionymi na podstawie wpisanego pojęcia, hasła tematycznego czy rodzaju orzeczenia. Dodatkowo portal został wyposażony w funkcje ułatwiające proces wyszukiwania, tj. funkcję podpowiedzi, korekty błędnie wpisanego pojęcia oraz sortowania wyników według trafności występowania w treści orzeczenia poszukiwanej frazy. Po dokonaniu wyboru określonego orzeczenia, użytkownik może zapoznać się z treścią metryki zawierającej m.in. dane o składzie orzekającym, sygnaturze akt, treści rozstrzygnięcia, właściwości Sądu, a także może zapoznać się z treścią orzeczenia. Portal umożliwia sporządzenie wydruku treści orzeczenia bądź zapisanie go w postaci cyfrowej. Internetowy portal orzeczeń zapewnia zachowanie pełnego bezpieczeństwa teleinformatycznego na każdym etapie jego wykorzystania. Stanowi on narzędzie służące ujednoliceniu linii orzeczniczej, wykonywaniu kontroli społecznej nad prawidłowością działania wymiaru sprawiedliwości, a także kształtowania kultury prawnej społeczeństwa.
– Wierzę w to, że dzięki portalowi uda się podnieść jakość orzecznictwa polskich sądów, co z kolei przełoży się na poprawę ich wizerunku ? zaznaczył Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. A powszechna dostępność do orzecznictwa poprawi wiedzę Polaków o przysługujących im uprawnieniach, jak i ciążących na nich obowiązkach- zakończył.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …