Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Iustitia o sędziowskich pensjach

Iustitia o sędziowskich pensjach

Oto stanowisko „Iustitii” w sprawie wynagrodzeń sędziów w 2012 roku: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, podzielając stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa wyrażone w uchwale z 8 kwietnia 2011 r., sprzeciwia się planom wstrzymania w roku 2012 corocznej waloryzacji wynagrodzeń sędziów, wynikającej z art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Powiązanie wynagrodzeń sędziów ze średnim wynagrodzeniem w kraju miało być decyzją nieodwracalną, utrzymującą je na poziomie adekwatnym do dochodów społeczeństwa i sytuacji w gospodarce. Nawet jednorazowe przyjęcie jako podstawy wynagrodzeń sędziów innej kwoty, niższej niż średnie wynagrodzenie wskazane w art. 91 § 1c ww. ustawy, stanowiłoby powrót do dowolnie ustalanej „kwoty bazowej”, rozwiązania jednoznacznie odrzuconego i rażąco niezgodnego z art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zaledwie rok temu minister sprawiedliwości składał sędziom obietnice rozpoczęcia prac, których celem miało być doprowadzenie ich wynagrodzeń do stanu w pełni zgodnego z Konstytucją, a nie jedynie „zbliżonego do jej wymogów”, jak to ma miejsce obecnie. Obietnice te zakończyły się nagłą i stanowczą odmową ich zrealizowania, a obecnie władze polityczne planują działania zmierzające do obniżenia wynagrodzeń sędziów. Jakiekolwiek próby zmiany z trudem wypracowanego rozwiązania dotyczącego wynagrodzeń sędziów przez władze polityczne będą dowodem całkowitego braku ich wiarygodności, lekceważenia przez nie rangi władzy sądowniczej i odbierania jej równorzędnego statusu, zagwarantowanego w art. 10 ust. 1 Konstytucji. Utrzymująca się przez wiele lat deprecjacja wynagrodzeń doprowadziła w 2008 roku do podjęcia protestów przez większość sędziów. Próba manipulowania wynagrodzeniami niewątpliwie przypomni sędziom tamte wydarzenia i przekona ich, że jedynym skutecznym sposobem zapewnienia realizacji zapisów Konstytucji są akcje protestacyjne. Stowarzyszenie oczekuje zaprzestania jakichkolwiek prób zmiany zasad wynagradzania sędziów, określonych w obowiązującej obecnie ustawie.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …