Strona główna / Szczypta soli / Jak adwokat z prokuratorem

Jak adwokat z prokuratorem

Andrzej Seremet, prokurator generalny RP zobowiązał kierownictwo Departamentu Postępowania Przygotowawczego i Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji do oceny, w ramach nadzoru służbowego, ewentualnych przypadków uchybień popełnianych przez prokuratorów w przypadkach wzywania adwokatów do składania zeznań w charakterze świadka w sprawach, w których pełnią bądź pełnili oni funkcję obrońcy oraz o związanych z tymi czynnościami procesowymi przypadkach naruszania prawa do obrony. Jest to reakcja na pismo adw. Andrzeja Zwary, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, z dnia 19 marca br., w którym zwraca on uwagę na naruszanie przez organy prowadzące postępowanie przygotowawcze, w tym w szczególności przez prokuratorów, przepisów regulujących zakres tajemnicy obrończej i tajemnicy adwokackiej. –
Niewątpliwie należy w pełni podzielić zaprezentowane stanowisko, że zagadnienie ochrony tajemnicy obrończej zostało uregulowane w polskim systemie prawa w sposób szczególny i jest w nierozerwalny sposób powiązane z uregulowaniami prawnymi (…) ? napisał w liście Andrzej Seremet. Prokurator generalny zwrócił się do właściwych miejscowo prokuratorów apelacyjnych, aby zbadali, w trybie zwierzchniego nadzoru służbowego, każdy opisany przez prezesa NRA przypadek.
W sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej i Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie uznano, że doszło do uchybień ze strony prokuratorów ? referentów. Prok. Andrzej Seremet zapewnia, że wobec tych osób przełożeni wdrożyli postępowania służbowe skutkujące odpowiedzialnością dyscyplinarną. W spawie łódzkiej trwa postępowanie sprawdzające, natomiast w czterech przypadkach ? dwóch z Krakowa, z Włocławka oraz Płocku ? Prokuratura Generalna nie dopatrzyła się uchybień i stwierdziła, że prokuratorzy działali w granicach dozwolonych prawem.
– Prokurator generalny zajął się opisanymi przez nas przypadkami naruszenia tajemnicy obrończej i adwokackiej bardzo poważnie i sprawnie. Jestem mu za to wdzięczny. Niepokoi mnie, że w większości przypadków prokuratura nie dopatrzyła się nadużycia uprawnień. Mam jednak nadzieję, że zalecenia prok. Andrzeja Seremeta w postaci szkolenia prokuratorów i większego nadzoru nad ich pracą przyniosą skutek i podobne przypadki w przyszłości nie będą miały miejsca. ? skomentował treść listu adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

Sprawdź także

Czy inwalidzi zagłosują

Nadal nie wszystkie lokale wyborcze są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  Przed …