Finansowanie pomostowe

Jak głosowano na neoKRS

Struktura poparcia dla kandydatów do KRS

Dariusz Drajewicz

Liczba podpisów – 25, w tym 92 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 14 osób – 56 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 11 osób – 44 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 10 osób – 40 %.

d. hejterzy – 4 osoby – 16 %.

 1. Jarosław Dudzicz

Liczba podpisów – 26, w tym 81 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 13 osób – 50%.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 5 osób – 19 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 9 osób – 35 %.

d. hejterzy – 3 osoby – 12 %.

 1. Dagmara Pawełczyk-Woicka

Liczba podpisów – 28, w tym 96 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 14 osób – 50 %.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 11 osób –39%.

c. prezesi lub wiceprezesi – 8 osób – 29 %.

d. hejterzy – 1 osoba – 4 %.

 1. Rafał Puchalski

Liczba podpisów – 25, w tym 80 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 6 osób – 24 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 14 osób – 56 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 11 osób – 44 %.

d. hejterzy – 2 osoby – 8 %.

 1. Grzegorz Furmankiewicz

Liczba podpisów – 27, w tym 70 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 12 osób – 44 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 6 osób – 22 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 4 osoby – 15 %.

d. hejterzy – 3 osoby – 11 %.

 1. Marek Jaskulski

Liczba podpisów – 28, w tym 54 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 0.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 12 osób – 43 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 7 osób – 25 %.

d. hejterzy – 0.

 1. Joanna Kołodziej – Michałowicz

Liczba podpisów – 30, w tym 80 % beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 13 osób – 43 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 6 osób – 20 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 9 osób – 30 %.

d. hejterzy – 6 osób – 20 %.

 1. Jędrzej Kondek  

Liczba podpisów – 28, w tym 75% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 19 osób – 68 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 8 osób – 29 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 2 osoby – 7 %.

d. hejterzy – 4 osoby – 14 %.

 1. Maciej Mitera

Liczba podpisów – 25, w tym 96% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 21 osób – 84 %.

b. awansowani do sądu wyższego rzędu – 5 osób – 20 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 4 osoby – 16 %.

d. hejterzy – 5 osób – 20 %.

 1. Maciej Nawacki

Liczba podpisów – 22, w tym 64% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 12 osób – 55 %.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 8 osób – 36 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 2 osoby – 9 %.

d. hejterzy – 2 osoby – 9 %.

 1. Paweł Styrna

Liczba podpisów – 26, w tym 77% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 9 osób – 35 %.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 8 osób – 31 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 11 osoby – 42 %.

d. hejterzy – 2 osoby – 8 %.

 1. Leszek Mazur

Liczba podpisów – 40, w tym 50% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 1 osoba – 2 %.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 12 osób – 30 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 15 osób – 37 %.

d. hejterzy – 2 osoby – 5 %.

 1. Zbigniew Łupina

Liczba podpisów – 42, w tym 26% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 0.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 2 osoby – 5 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 8 osób – 19 %.

d. hejterzy – 0.

 1. Ewa Łąpińska

Liczba podpisów – 29, w tym 24% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 0.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 5 osób – 17 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 5 osób – 17 %.

d. hejterzy – 0.

 1. Teresa Kurcyusz-Furmanik

Liczba podpisów sędziów – 27, w tym 59% beneficjentów Dobrej Zmiany.

Wśród podpisujących:

a. delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości – 3 osoby – 11 %.

b. awansowani lub delegowani do sądu wyższego rzędu – 7 osób – 26 %.

c. prezesi lub wiceprezesi – 12 osób – 44 %.

d. hejterzy – 1 osoba – 4 %.

Beneficjenci Dobrej Zmiany to osoby przebywające na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, pełniące funkcje prezesów, wiceprezesów, zarekomendowane do awansu do sądu wyższego rzędu przez neoKRS, będące na delegacji w sądzie wyższego rzędu, KRS, komisarze wyborczy, zasiadające w komisjach egzaminacyjnych, a także osoby, które po podpisaniu listy poparcia uzyskały korzystne przeniesienie do innego sądu lub wydziału

Sprawdź także

Tour de Konstytucja PL

Miał ruszyć 3 maja, pandemia spowodowala,że Tour de Konstytucja PL rozpocznie sie 4 czerwca. Tour …