Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Jak Polska walczy z korupcją

Jak Polska walczy z korupcją

11 lutego 2015 r. w Warszawie, pod auspicjami Fundacji im. Stefana Batorego odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniu polskiej polityki antykorupcyjnej w świetle wymogów Konwencji ONZ przeciwko korupcji. Prokuraturę Generalną reprezentował prokurator Jacek Łazarowicz z Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Prokurator Jacek Łazarowicz w swoim wystąpieniu poruszył m.in. problem korupcji w sektorze prywatnym. Zwrócił przy tym uwagę na brak skutecznych regulacji dotyczących odpowiedzialności karnej osób prawnych. Jak zaznaczył, konwencja ONZ i przepisy prawa międzynarodowego wskazują – w przeciwieństwie do polskich rozwiązań, iż odpowiedzialność osób prawnych nie powinna być uzależniona od odpowiedzialności osób fizycznych. Dodał, że w praktyce obecne regulacje pozwalają osobom prawnym unikać odpowiedzialności karnej.
Celem konferencji było zaprezentowanie oceny ekspertów Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości (UNODC) po przeprowadzonej w roku ubiegłym ewaluacji polskich rozwiązań prawnych i instytucjonalnych m.in. w obszarze kryminalizacji przestępstwa łapownictwa i płatnej protekcji, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz współpracy międzynarodowej w śledztwach dotyczących spraw korupcyjnych. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji weszła w życie 14 grudnia 2005 r. Jest aktem międzynarodowym o uniwersalnym zasięgu – ratyfikowanym przez 136 państw. Konwencja zawiera m.in.: przepisy dotyczące środków ochrony odnoszących się zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego w tym związanych z praniem pieniędzy, regulacje związane z kryminalizacją, sankcjami, środkami zaradczymi oraz zajęciem i przepadkiem, jurysdykcją, odpowiedzialnością osób prawnych, ochroną świadków i ofiar oraz środkami prawnymi obejmujące między innymi przekupstwo krajowych i zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, handel wpływami, nielegalne wzbogacenie oraz łapownictwo w sektorze prywatnym, pranie środków pochodzących z przestępstwa, tajemnicę bankową, rekompensatę za szkody, współpracę organów ścigania. Konwencja została ratyfikowana przez Polskę w dniu 15 września 2006 r.
Prokuratorzy z Wydziałów do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratur Apelacyjnych prowadzili w 2013 r. łącznie 3069 postępowań dotyczących szeroko pojętej korupcji. W 1117 sprawach prokuratorzy skierowali akty oskarżenia przeciwko 2023 oskarżonym. Sądy skazały w 2013 r. łącznie 1575 oskarżonych, uniewinniając 166 osób.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …