Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Jak pozwać dzikie zwierzęta

Jak pozwać dzikie zwierzęta

Państwo nie płaci za szkody zwierząt objętych ścisłą ochroną gatunkową.

Wystąpienie rzecznika praw obywatelskich do ministra środowiska dotyczy braku możliwości uzyskania odszkodowania od Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione. Do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są skargi dotyczące braku możliwości uzyskania od Skarbu Państwa odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie oraz bobry. Na podstawie art. 126 ust. 12 ustawy o ochronie przyrody, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne gatunki zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa, kierując się potrzebą utrzymania ochrony gatunkowej zwierząt zagrożonych wyginięciem i wyrządzających szkody w gospodarce człowieka. Dotychczas taki akt prawny nie został wydany.
Tymczasem, z kierowanych do Rzecznika skarg wynika, że również pozostałe zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową powodują istotne szkody w majątku trwałym, hodowlach i uprawach. W związku z powyższym Rzecznik zwraca się z prośbą o poinformowanie, czy Minister Środowiska planuje podjęcie działań zmierzających do wydania przez Radę Ministrów stosownego rozporządzenia, a jeśli tak, to w odniesieniu do jakich gatunków objętych ochroną ścisłą będzie ono miało zastosowanie.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …