Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Jak się właściwie odwołać

Jak się właściwie odwołać

Wolters Kluwer zaprasza na szkolenie: PRAWIDŁOWY SPOSóB FORMUŁOWANIA ZARZUTóW I WNIOSKóW W ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH I ŚRODKACH ZASKARŻENIA W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. Termin to : 27 maja 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00.Wykładowcą jest Tomasz Chojnacki – sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.w programie szkolenia: I. Środki odwoławcze 1. Apelacjaa. zarzuty naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego i ich właściwe formułowanie, b. granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia zarzutu uchybień przepisom procesowym przez sąd w oparciu o treść art. 162 kpc, c. kontrola niezaskarżalnych orzeczeń sądu I instancji w ramach art. 380 kpc, d. formułowanie wniosków apelacyjnych i zakres związania nimi przez sąd odwoławczy ( właściwe skorelowanie wniosków apelacji z zarzutami), e. system prekluzji dowodowej w postępowaniu apelacyjnym w sprawach gospodarczych. 2. Zażalenie a. zaskarżalność postanowień Sądu I instancji w tym także orzeczeń wydanych w wyrokach, b. zaskarżanie postanowień sądu II instancji, c. wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia w kontekście natychmiastowej wykonalności orzeczeń sądu. II. Środki zaskarżenia ? prawidłowy sposób ich formułowania 1. Sprzeciw od wyroku zaocznego ze szczególnym uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności, 2. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, 3. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, 4. Skarga na orzeczenia referendarza sądowego. III. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia środków odwoławczych i środków zaskarżenia 1. Termin do złożenia wniosku, 2. Wymogi formalne wniosku i konieczne elementy jego uzasadnienia, 3. Zaskarżalność postanowień w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu.
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40156334__PZTA_0D.html

Sprawdź także

RPO u Marszałka

4 grudnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek rozmawiał z marszałkiem Sejmu RP X …